Now showing items 1-2 of 2

  • Strategie uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym 

   Gajek, Elżbieta; Michońska-Stadnik, Anna (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2017)
   Książka zawiera przedstawienie rozwoju pojęcia strategii w ujęciu historycznym oraz współczesnego stanu badań w zakresie stosowania strategii uczenia się języków obcych w środowisku standardowej klasy oraz w środowisku ...
  • Students’ reflections on communication in Polish-Chinese tandems 

   Gajek, Elżbieta (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2017-11)
   The study presents an analysis of Polish students’ written commentaries on their oral interactions with their Chinese project partners. Students from two universities, in Poland and in China, communicated online, mainly ...