Show simple item record

dc.contributor.authorNazarko, Łukasz
dc.date.accessioned2015-12-22T20:38:49Z
dc.date.available2015-12-22T20:38:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationŁ. Nazarko, Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8301
dc.descriptionRozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Floriana Kuźnika, obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2014 roku.pl_PL
dc.description.abstractDotychczas nie podjęto próby oceny polskich inicjatyw foresightowych w zakresie ich wpływu na krajową politykę innowacyjną, a administracja państwowa i praktycy foresightu w Polsce nie dysponują zaleceniami, które ułatwiłyby powiązanie krajowych badań foresightowych z polityką innowacyjną państwa. W tę lukę badawczą i informacyjną wpisuje się niniejsza rozprawa, której problem badawczy sformułowano w formie następującego pytania: Jaką rolę mogą odegrać badania foresightowe w krajowej polityce innowacyjnej? Za cel główny rozprawy obrano rozpoznanie zakresu i kierunków wykorzystania badań foresightowych w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa, a w szczególności, krytyczną analizę roli badań foresightowych w Polsce i wybranych krajach w tworzeniu podstaw i prowadzeniu polityki innowacyjnej państwa. Cel główny rozprawy jest powiązany z następującymi celami szczegółowymi o charakterze poznawczym, metodycznym i aplikacyjnym: 1) analiza i ocena recepcji idei, terminologii i instrumentarium badawczego foresightu w Polsce; 2) opracowanie modelu integracji badań foresightowych z polityką innowacyjną państwa; 3) opracowanie kryteriów ewaluacji badań foresightowych w aspekcie ich wykorzystania w polityce innowacyjnej państwa; 4) wypracowanie zestawu dobrych praktyk i rekomendacji dla realizacji nowych projektów foresightowych i ich wykorzystania w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectpolityka innowacyjnapl_PL
dc.subjectforesightpl_PL
dc.titleBadania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Białostockapl_PL
dc.description.epersonŁukasz Nazarko


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.