Show simple item record

dc.contributor.authorWąs, Cezary
dc.date.accessioned2015-12-27T21:31:33Z
dc.date.available2015-12-27T21:31:33Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.issn978-83-941518-0-5
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8307
dc.descriptionIntensywne relacje między filozoficzną dekonstrukcją a architekturą, jakie miały miejsce pod koniec lat 80-tych i na początku lat 90-tych, należą już do przeszłości i mogą być opisane z większym niż wcześniej dystansem. W obrębie tych relacji wyróżnić można trzy podstawowe odmiany: pierwszą, w której filozofia dekonstruktrukcji zajmuje się pojęciami architektonicznymi, lecz nie wchodzi w żadne związki z rzeczywistą architekturą, drugą, w której dochodzi do współpracy Jacques’a Derridy z grupą zainteresowanych jego koncepcjami architektów i trzecią, w której dominację nad filozofią zyskują zrealizowane lub tylko zaprojektowane obiekty bądź stworzone przez architektów nowe koncepty dekonstrukcji. W książce poddano analizie owe trzy możliwości, przede wszystkim w odniesieniu do działalności Petera Eisenmana i Bernarda Tschumiego.pl_PL
dc.description.abstractArchitecture and Deconstruction. Case of Peter Eisenman and Bernard Tschumi; Intensive relations between philosophical deconstruction and architecture, which were present in the late 1980s and early 1990s, belong to the past and therefore may be described from a greater than before distance. Within these relations three basic variations can be distinguished: the first one, in which philosophy of deconstruction deals with architectural terms but does not interfere with real architecture, the second one, in which a collaboration between Jacques Derrida and a group of architects interested in his concepts is commenced, and the third one, in which completed or only designed objects or new concepts of deconstruction created by architects gain their supremacy over philosophy. The following book analyses these three possible ways, first of all with the reference to Peter Eisenman and Bernard Tschumi.pl_PL
dc.description.sponsorshipInstytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagicznych; Muzeum Architektury we Wrocławiupl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławskipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectBernard Tschumipl_PL
dc.subjectPeter Eisenmanpl_PL
dc.subjectJacques Derridapl_PL
dc.subjectarchitektura współczesnapl_PL
dc.titleArchitektura a dekonstrukcja. Przypadek Petera Eisenmana i Bernarda Tschumiegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławskipl_PL
dc.description.epersonCezary Wąs
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska