Show simple item record

dc.contributor.authorHodorowicz, Iwona
dc.contributor.authorMróz, Franciszek
dc.date.accessioned2015-12-31T15:57:48Z
dc.date.available2015-12-31T15:57:48Z
dc.date.issued2010-12-15
dc.identifier.issn978-83-61371-20-5
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8345
dc.description.abstractWśród najnowszych trendów w turystyce światowej zauważalny jest wzrost zainteresowania turystyką kulturową, w tym również jednym z jej rodzajów – turystyką muzealną. Najbardziej znane muzea na świecie zwiedza w ciągu roku po kilka milionów turystów. W Polsce turystyka muzealna również cieszy się dużą popularnością. W większości polskich placówek muzealnych podejmowane są działania promocyjne, których celem jest przyciągnięcie większej liczby zwiedzających. Niniejszy artykuł ma na celu zakreślenie tematu w zakresie turystyki muzealnej na przykładzie muzeów pożarnictwa znajdujących się na terenie Polski. Niestety wbrew oczekiwaniom autorów dokładna analiza ruchu turystycznego do obiektów muzealnych przedstawionych w opracowaniu jest niestety niemożliwa, gdyż – za wyjątkiem Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku – w placówkach tych nie prowadzi się rejestracji grup turystycznych oraz dokładnych statystyk zwiedzających. W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 10 muzeów pożarnictwa oraz ponad 20 izb pamiątek i tradycji pożarnictwa. Niemal wszystkie z nich powstały dzięki inicjatywie lokalnych działaczy, strażaków i komendantów Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Większość analizowanych w opracowaniu placówek muzealnych jest prowadzona społecznie. W muzeach pożarnictwa zgromadzony jest przede wszystkim sprzęt gaśniczy i ratowniczy, wyposażenie bojowe strażaka, sikawki i samochody strażackie, dyplomy, zdjęcia, odznaki, medale i sztandary OSP. Prezentowane kolekcje zbiorów muzealnych obrazują przede wszystkim historię i kulturę polskiego pożarnictwa, przedstawiając rozwój techniki pożarniczej, dzięki której na przestrzeni wieków walka z pożarem stawała się coraz bardziej skuteczna. Ruch turystyczny w analizowanych muzeach jest niewielki i wy-nosi w większości ośrodków (za wyjątkiem muzeum w Mysłowicach i Niepokalanowie) kilka tysięcy zwiedzających rocznie. Najwięcej turystów – głównie dzieci i młodzieży – rejestruje się w placówkach muzealnych od maja do września. Zasięg przestrzenny oddziaływania analizowanych ośrodków obejmuje (za wyjątkiem Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i Muzeum Pożarnictwa w Niepokalanowie) najbliższy region, a większość grup przybywa do nich z odległości do 50 km od danej placówki.pl_PL
dc.publisherMuzeum Pierwszych Piastów na Lednicypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectruch turystycznypl_PL
dc.subjectmuzeum pożarnictwapl_PL
dc.subjectturystyka muzealnapl_PL
dc.titleTurystyka muzealna na przykładzie wybranych muzeów pożarnictwa w Polscepl_PL
dc.title.alternativeMuseum tourism in the case of selected firefighting museums in Polanden
dc.contributor.organizationPodhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targupl_PL
dc.description.epersonFRANCISZEK MRÓZ
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska