Show simple item record

dc.contributor.authorLatoś, Stanisław
dc.contributor.authorPreweda, Edward
dc.date.accessioned2016-01-04T09:35:28Z
dc.date.available2016-01-04T09:35:28Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationLatoś S., Preweda E.: Ustalenie kryteriów dokładnościowych wyznaczania położenia punktów poziomej osnowy pomiarowej przy wykorzystaniu tachymetrów elektronicznych. Geodezja, T.5, z.1, AGH, Kraków, 1999pl_PL
dc.identifier.other528.441.1:528.531
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8371
dc.description.abstractPozyskiwanie danych do bazy geometrycznej SIT-u, szczególnie w warstwie ewidencji gruntów, w chwili obecnej w Polsce, odbywa się głównie na podstawie analitycznego opracowania wyników bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, prowadzonych w oparciu o punkty poziomej osnowy geodezyjnej szczegółowej, a najczęściej - pomiarowej. Położenie tych punktów może być wyznaczone z odpowiednią dokładnością, w zależności od konstrukcji geometrycznej tworzących je sieci oraz ustalonej, możliwej do osiągnięcia w praktyce, dokładności pomiaru ich elementów. W ramach prowadzonych na szeroką skalę analiz dokładnościowych sieci modelowych, zbliżonych kształtem, geometrią i konstrukcją, do spotykanych najczęściej w praktyce, tworzonych z elementów mierzonych za pomocą używanych coraz częściej w produkcji tachymetrów elektronicznych [5], [6] i [7], stwierdzono możliwość uzyskania wyznaczenia położenia punktów tych sieci z wysoką dokładnością, przewyższającą często kilkakrotnie wielkość dozwoloną w obowiązujących w tym względzie obecnie instrukcjach pomiarowych [2], [3] i [4]. Powstaje więc potrzeba określenia realnego rzędu dokładności, z jaką należy mierzyć elementy wspomnianych konstrukcji, aby zapewnić możliwość wyznaczenia położenia ich punktów z dokładnością wymaganą w produkcji dla pozyskiwania danych do bazy geometrycznej SIT-u, nie zawsze zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów pomiarowych w tym zakresie w chwili obecnej. Rozwiązanie tego problemu będzie tematem niniejszej pracy.pl_PL
dc.description.sponsorshipKBN Nr 9 Tl2E 014 08pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwa AGHpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectosnowy pomiarowepl_PL
dc.subjectanaliza dokładnościpl_PL
dc.subjectosnowy geodezyjnepl_PL
dc.titleUstalenie kryteriów dokładnościowych wyznaczania położenia punktów poziomej osnowy pomiarowej przy wykorzystaniu tachymetrów elektronicznychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonEdward Preweda
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska