Show simple item record

dc.contributor.authorGajda, Paulina
dc.date.accessioned2016-01-11T09:49:18Z
dc.date.available2016-01-11T09:49:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2082-9469
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8448
dc.description.abstractArtykuł ma na celu przedstawienie analizy paradygmatycznej składników syntaktycznych jako metody badania językowej wizji świata w utworach artystycznych. Proponowane rozwiązanie metodologiczne zostało scharakteryzowane na przykładzie tekstów współczesnych piosenek estradowych. Wybrany gatunek tekstowy, mimo iż w kulturze współczesnej coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, jak dotąd nie został dostatecznie zbadany. Składniki syntaktyczne wyekscerpowane z badanych piosenek poddane zostały dwóm rodzajom analizy: kategorialno-strukturalnej oraz frekwencyjnej. Pierwsza z nich pozwoliła scharakteryzować nasycenie poszczególnych pól językowych wyodrębnionymi elementami. Druga natomiast była niezbędna do wydzielenia słów kluczy oraz leksemów o średniej frekwencji, które w dalszej kolejności poddane zostały badaniom o zabarwieniu stylistycznym. Wyniki badań przeprowadzonych według powyższych założeń zostały zinterpretowane w kontekście wyłaniającej się z nich językowej wizji kobiety. Uwzględniono przy tym podobieństwa i różnice w piosenkach śpiewanych przez przedstawicieli obydwu płci.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherTowarzystwo Doktorantów UJpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode
dc.subjectjęzykowa wizja kobietypl_PL
dc.subjectanaliza paradygmatycznapl_PL
dc.subjectskładnik syntaktycznypl_PL
dc.subjectpiosenka estradowapl_PL
dc.titleAnaliza paradygmatyczna składników syntaktycznych jako metoda badania językowej wizji świata w utworach artystycznych (na przykładzie językowej wizji kobiety w tekstach współczesnych piosenek estradowych)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.description.epersonZeszyty Naukowe TDUJ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0