Show simple item record

dc.contributor.authorOderkiewicz, Ewa
dc.date.accessioned2013-02-18T17:56:06Z
dc.date.available2013-02-18T17:56:06Z
dc.date.issued2012-06
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/845
dc.description.abstractNiniejszy artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonego w Warszawie badania konsumenckich reakcji na niezadowolenie z zakupów. W pierwszej części znajduje się zwięzła charakterystyka stanu dyssatysfakcji i głównych przyczyn jej powstania, a także opis sposobów zachowania klientów w przypadku jej wystąpienia (z uwzględnieniem perspektywy firm, których produkty powodują niezadowolenie). Druga część artykułu skupia się na określeniu czynników warunkujących wybrane odpowiedzi konsumentów na dyssatysfakcję. Zidentyfikowanie tych determinant jest bowiem podstawowym elementem, koniecznym do prowadzenia przez organizacje zarządzania reakcjami, a nie tylko reklamacjami klientów.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectzachowania konsumentówpl
dc.subjectreklamacjapl
dc.subjectdyssatysfakcja zakupowapl
dc.titleReakcje konsumentów na stan dyssatysfakcji pozakupowej - badanie uwarunkowań podjętego działaniapl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationAkademia Leona Koźmińskiegopl
dc.description.epersonEwa Oderkiewicz
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska