Show simple item record

dc.contributor.authorŁubkowska, Wioletta
dc.contributor.authorPaczyńska-Jędrycka, Małgorzata
dc.contributor.authorJońca, Marta
dc.date.accessioned2016-01-15T10:58:58Z
dc.date.available2016-01-15T10:58:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationŁubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M., Jońca M. „Outdoor Education” w procesie kształtowania pozytywnych postaw młodzieży wykluczonej, [W:] red. M. Kowalski, A. Knocińska i P. Frąckowiak, Próby i Szkice Humanistyczne (t. 8). Resocjalizacja – Edukacja – Polityka społeczna. Współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej, Środa Wielkopolska: Wydawnictwo Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, 2014, s. 171-182.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-928934-1-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8558
dc.description.abstractW niniejszym artykule przedstawiono znaczenie Outdoor Education w procesie kształtowania pozytywnych postaw społecznych młodzieży wykluczonej. Praca składa się z trzech części. W pierwszej scharakteryzowano istotę i uwarunkowania wspomnianego pojęcia zarówno na gruncie światowym, jak i polskim. Część drugą stanowi przedstawienie możliwości wykorzystania Outdoor Education w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Część trzecia, z kolei, to opis projektu „Wzbij się wyżej” realizowanego wśród wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szczecinie. Przedstawiono w niej wyniki badań przeprowadzonych wśród trenerów/szkoleniowców zaangażowanych w realizację projektu. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Oparto się na analizie literatury przedmiotu. Posłużono się również następującymi metodami i technikami badawczymi: metodą jakościowych badań terenowych, poprzez przeprowadzenie obserwacji uczestniczącej, wywiadów swobodnych i zestandaryzowanych; metodą badań niereaktywnych, poprzez przeprowadzenie analizy dostępnych materiałów źródłowych i dokumentów, jak również materiałów filmowych i fotograficznych. Wyniki badań pokazują, że Outdoor Education jest odpowiednim narzędziem, który należy propagować w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej, daje możliwość wykształcenia aktywnej postawy życiowej, niweluje bierność w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziała marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Działania warsztatowe i bloki Outdoor Education rozbudowały aktywność własną, pomysłowość oraz pokazały uczestnikom inne sposoby spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny i twórczy, rozwinęły kompetencje społeczne, które w dzisiejszym świecie odgrywają kluczową rolę.pl_PL
dc.description.sponsorshipUniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznejpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.subjectsocjoterapiapl_PL
dc.subjecttwórcza resocjalizacjapl_PL
dc.subjectwychowanie plenerowepl_PL
dc.subjectedukacja przygodowapl_PL
dc.subjectpedagogika przeżyćpl_PL
dc.subjectOutdoor Educationpl_PL
dc.title"Outdoor Education” w procesie kształtowania pozytywnych postaw młodzieży wykluczonejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationWydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Szczeciński
dc.contributor.organizationCentrum Edukacji Nieformalnej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka
dc.contributor.organizationSzkoła Aktywnego Wypoczynku FRAJDA
dc.description.epersonWioletta Łubkowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska