Show simple item record

dc.contributor.authorSkibska, Joanna
dc.date.accessioned2016-01-18T17:06:18Z
dc.date.available2016-01-18T17:06:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJoanna Skibska: Uczeń z wadą słuchu w młodszym wieku szkolnym w szkole ogólnodostępnej – problemy i ich rozwiązania. [w:] J. Skibska, red.: Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Wybrane problemy. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, s. 27-43.
dc.identifier.isbn978-83-64275-73-9
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8581
dc.description.abstractTekst został poświęcony przeglądowi problemów dotyczących trudności w uczeniu się dziecka z wadą słuchu w młodszym wieku szkolny. Autorka charakteryzuje zaburzenia mowy i jej odbioru wynikające ze stopnia ubytku słuchu. Przedstawia jednostronne uszkodzenie słuchu oraz problemy funkcjonalne im towarzyszące. Omawia typowe trudności edukacyjne występujące u dziecka z wadą słuchu oraz wskazuje sposoby ich pokonywania/rozwiązania. Autorka wskazuje na znaczenie indywidualizacji w procesie uczenia się dziecka z wada słuchu w szkole ogólnodostępnej, ze szczególnym uwzględnieniem strefy intelektualnego naśladownictwa oraz podkreśla rolę oceniania włączającego, uwzględniającego możliwości poznawcze dziecka oraz jego wiedzę i umiejętności „wejściowe” (początkowe)pl_PL
dc.description.abstractThe following text reviews the issues relating learning difficulties of a child with hearing impairment at early school age. The author characterizes speech disorders and its reception according to the degree of hearing impairment. She presents unilateral hearing loss and functional problems accompanying it. The study also discusses typical educational difficulties occurring in children with hearing impairment and identifies solutions to the problems/ways to overcome them. Furthermore, the author points to the importance of individualization in the learning process of a child with hearing impairment in a mainstream public school, putting a particular emphasis on areas of intellectual imitation and highlights the role of inclusive grading, taking into account children’s cognitive abilities and their primary knowledge and skills (those of initial character)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherLIBRONpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectocenianie włączającepl_PL
dc.subjectdostosowanie wymagań edukacyjnychpl_PL
dc.subjectindywidualizacjapl_PL
dc.subjectstrefa intelektualnego naśladownictwapl_PL
dc.subjecttrudności w uczeniu siępl_PL
dc.subjectwychowanie słuchowepl_PL
dc.subjectkomunikacja totalnapl_PL
dc.subjectjednostronne uszkodzenie słuchupl_PL
dc.subjectzaburzenia odbioru mowypl_PL
dc.subjectzaburzenia mowypl_PL
dc.subjectstopnie uszkodzenia słuchupl_PL
dc.subjectdziecko z wada słuchupl_PL
dc.subjectinclusive gradingpl_PL
dc.subjectadaptation of educational requirementspl_PL
dc.subjectindividualizationpl_PL
dc.subjectintellectual imitation zonepl_PL
dc.subjectlearning difficultiespl_PL
dc.subjecthearing educationpl_PL
dc.subjecttotal communicationpl_PL
dc.subjectunilateral hearing losspl_PL
dc.subjectspeech reception disorderspl_PL
dc.subjectspeech disorderspl_PL
dc.subjectdegrees of hearing impairmentpl_PL
dc.subjectchild with hearing impairmentpl_PL
dc.titleUczeń z wadą słuchu w młodszym wieku szkolnym w szkole ogólnodostępnej – problemy i ich rozwiązaniapl_PL
dc.title.alternativeA child – student with hearing impairment at early school age in a mainstream public school - problems and solutionspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białejpl_PL
dc.description.epersonMirosław Skibski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.