Show simple item record

dc.contributor.authorJasińska, Elżbieta
dc.contributor.authorPreweda, Edward
dc.date.accessioned2016-01-28T08:23:28Z
dc.date.available2016-01-28T08:23:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationJasińska E., Preweda E.: Aproksymacja powierzchni stopnia drugiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, IIIpl_PL
dc.identifier.issn1732-5587
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8602
dc.description.abstractNa podstawie geodezyjnych, fotogrametrycznych czy radiowych obserwacji obiektów powłokowych określa się ich położenie, wymiary i kształt. Podstawą aproksymacji matematycznego modelu powierzchni, względem którego ocenia się stan geometryczny obiektu, są współrzędne przestrzenne punktów reprezentujących powłokę obiektu. W praktyce, wartości parametrów modelowych wyznacza się bez uwzględnienia dokładności tych współrzędnych. Macierz kowariancji dla współrzędnych punktów obserwowanych jest podstawą dla dokonania oceny dokładności wyznaczanych parametrów powierzchni i ich funkcji. W pracy przedstawiono algorytm umożliwiający ocenę dokładności estymowanych parametrów powierzchni. Określono miarę dopasowania modelu matematycznego do zaobserwowanego stanu geometrycznego powłoki, na podstawie którego można wnioskować o adekwatności modelu. Podano również metodę oszacowania estymatora wariancji jednostkowej odzwierciedlającego wpływ błędów tylko z tytułu pomiarów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Komisja Techniczna Infrastruktury Wsi, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmodele statystycznepl_PL
dc.subjectpowierzchnie drugiego stopniapl_PL
dc.subjectchłodnie kominowepl_PL
dc.titleAproksymacja powierzchni stopnia drugiegopl_PL
dc.title.alternativeApproximation of the quadratic surface parametersen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonEdward Preweda
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska