Show simple item record

dc.contributor.authorRettingier, Renata
dc.contributor.authorMróz, Franciszek
dc.date.accessioned2016-02-01T09:40:34Z
dc.date.available2016-02-01T09:40:34Z
dc.date.issued2016-12-15
dc.identifier.issn978-83-7005-586-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8646
dc.description.abstractAktywność turystyczna stała się istotnym elementem zagospodarowania czasu wolnego współczesnego społeczeństwa, wpływając na poziom, jakość i styl jego życia. Poziom tej aktywności jest uzależniony od wielu czynników, w tym od czynników społeczno-demograficznych, kulturowych i ekonomicznych. Najsilniej różnicujące i kształtujące poziom aktywności turystycznej są czynniki społeczno-demograficzne, tj.: płeć, wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania oraz przynależność do grupy społeczno-zawodowej (Lubowiecki-Vikuk, Podgórski, 2013). Młodzież akademicka tworzy (ze względu na wiek) w miarę homogeniczną grupę społeczno-demograficzną, wyselekcjonowaną i postrzeganą jako awangarda każdego społeczeństwa (Kamińska, 2009). Wydaje się, że badana zbiorowość powinna charakteryzować się zdefiniowanymi pragnieniami turystycznymi, prezentując określone postawy oraz zachowania na rynku. Jednocześnie jako środowisko opiniotwórcze wpływa na kształtowanie przeszłych wzorców społecznych w zakresie innowacyjnych zajęć wolnoczasowych (Gołembski i in., 2002). Przeprowadzone badania miały na celu wskazanie czynników warunkujących uczestnictwo w różnych formach turystyki aktywnej, zarówno w jej wymiarze ilościowym jak i jakościowym. Jedną z hipotez badawczych była weryfikacja stwierdzenia, że czynnik ekonomiczny leży u podstaw możliwości uczestniczenia w różnych formach turystyki aktywnej. Współcześnie młodzi ludzie mają szereg możliwości aktywnego wypoczynku, wydaje się być zasadnym stwierdzenie, że jedynie czynnik ekonomiczny może utrudniać uczestnictwo w różnych formach turystyki aktywnej. Jest oczywistym, że turystyka aktywna stawia pewne wymagania sprzętowe oraz nie we wszystkich miejscach jest ona możliwa do uprawiania. W związku z tym uczestnicy muszą ponieść pewne koszty, których wysokość może być zasadniczym ograniczeniem ich uczestnictwa. Przeprowadzone badania pokazały, że nie tylko czynnik ekonomiczny leży u podstaw braku bądź też niewielkiej aktywności turystycznej studentów.pl_PL
dc.publisherStasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B.pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectInhibitory aktywności turystycznejpl_PL
dc.subjectczas wolnypl_PL
dc.subjectaktywność turystycznapl_PL
dc.subjectturystyka aktywnapl_PL
dc.titleTurystyka aktywna a spędzanie czasu wolnego przez studentów kierunku „Turystyka i rekreacja” wybranych szkół wyższych w Małopolscepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonFRANCISZEK MRÓZ
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska