Show simple item record

dc.contributor.authorWitkowska, Marta
dc.date.accessioned2016-02-02T19:49:52Z
dc.date.available2016-02-02T19:49:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationWitkowska M., Kryzys modelu demokracji w Unii Europejskiej - przyczyny, uwarunkowania, scenariusze rozwoju sytuacji, w: J. Nadolska, K. A. Wojtaszczyk (red.), Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015, s. 119-160pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7545-636-3
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8674
dc.description.abstractArtykuł jest syntezą wyników badań dotyczących poszukiwania przyczyn i uwarunkowań kryzysu modelu demokracji w Unii Europejskiej (UE). Przedmiotem badania opisanego w niniejszym raporcie są wybrane mechanizmy, normy i wartości systemu Unii Europejskiej mające decydujące znaczenie dla funkcjonowania demokracji w UE. Jego celem jest projekcja scenariuszy dotyczących przyszłego rozwoju aktualnie diagnozowanego modelu demokracji (stanu demokracji) w UE w odniesieniu do hipotetycznych modeli funkcjonowania Unii jako federacji, imperium lub Europy à la carte. W oparciu o dostępne koncepcje teoretyczne autorka wykaże wielopoziomowy wymiar funkcjonowania demokracji w Unii Europejskiej. Posługując się znanymi kryteriami oceny legitymacji wielopoziomowych systemów, zostanie przyjęte założenie, że źródłem legitymacji działań UE są różne podmioty, nie tylko państwa członkowskie, działające na różnych poziomach. Model demokracji w UE ewoluuje, ale nie są to zmiany dynamiczne. W okresie występowania kryzysów, proces ten nabiera dynamiki. Ze względu na zmienny charakter zachodzących procesów nie da się uchwycić obowiązującego modelu demokracji w UE jako wzorca do pomiaru czy ustanowić jako niezmiennie wymagany standard. Demokrację w UE należy postrzegać jako cel. Demokratyczność systemu UE poddana została badaniu równolegle w trzech płaszczyznach: normatywno-aksjologicznej, instytucjonalno- proceduralnej oraz utylitarnej, stanowiących zmienne pod nazwami: throughput, input oraz output. Walorem prowadzonego badania jest zebranie i uporządkowanie wiedzy na temat funkcjonowania demokracji w Unii Europejskiej w jej trzech wyróżnianych aspektach. Wyniki badania zostały wyprowadzone w oparciu o triangulację wyżej opisanych zmiennychpl_PL
dc.description.sponsorshipNarodowe Centrum Naukipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza ASPRA-JRpl_PL
dc.relationDEC-2012/05/B/HS5/01077pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectEurope à la cartepl_PL
dc.subjectimperiumpl_PL
dc.subjectfederacjapl_PL
dc.subjectprojekcja scenariuszowapl_PL
dc.subjectdemokratyzacja UEpl_PL
dc.titleKryzys modelu demokracji w Unii Europejskiej - przyczyny, uwarunkowania, scenariusze rozwoju sytuacjipl_PL
dc.title.alternativeThe Crisis of the Democratic Model in the European Union: Causes, Determinants and Scenarios of Further Developmentpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiegopl_PL
dc.description.epersonMarta Witkowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska