Show simple item record

dc.contributor.authorKlimczuk, Andrzej
dc.date.accessioned2016-02-04T08:02:51Z
dc.date.available2016-02-04T08:02:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKlimczuk A. (2015), Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej, Zarządzanie Publiczne nr 2 (32), s. 41-53.pl_PL
dc.identifier.otherDOI:10.15678/ZP.2015.32.2.04
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8696
dc.description.abstractStarzenie się społeczeństw stanowi wyzwanie, które wymaga horyzontalnej polityki społecznej. Polityka ta powinna uwzględniać zróżnicowanie osób starszych, a w związku z tym opracowywać i wdrażać wiele odmiennych działań skierowanych do tej grupy. Ponadto powinna zwracać uwagę na wizerunek starości w społeczeństwie. Złożoność negatywnych konsekwencji starzenia się sprawia, iż kluczowe jest wzmocnienie współpracy podmiotów publicznych, komercyjnych, pozarządowych i nieformalnych na wszystkich poziomach organizacji polityki społecznej. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie modeli wielosektorowej polityki społecznej oraz podkreślenie możliwości integracji usług społecznych. Artykuł wskazuje na szanse i zagrożenia dla tej integracji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień „srebrnej gospodarki”, wykluczenia cyfrowego i robotycznego. W podsumowaniu pokazano możliwości rozwoju innowacji społecznych oraz kierunki dalszych badań.pl_PL
dc.description.abstractAgeing is a challenge that requires development and implementation of horizontal social policy, which should take into account the diversity of older adults and the division of interventions aimed at this population and on the image of old age. The complexity of the negative consequences of ageing shows that there is a need to enhance cooperation between the public sector, the commercial sector, the NGO sector, and the informal sector at all levels of social policy. The paper discusses models of multisectoral social policy and the possibilities of integrating social services. Its conclusions include directions for further research and social innovation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectsocial economypl_PL
dc.subjectwelfare pluralismpl_PL
dc.subjectwelfare mixpl_PL
dc.subjectsocial servicespl_PL
dc.subjectsilver economypl_PL
dc.subjectrobotics dividepl_PL
dc.subjectco-productionpl_PL
dc.subjectgospodarka społecznapl_PL
dc.subjectwelfare pluralismpl_PL
dc.subjectwelfare mixpl_PL
dc.subjectusługi społecznepl_PL
dc.subjectsrebrna gospodarkapl_PL
dc.subjectwykluczenie robotycznepl_PL
dc.subjectkoprodukcjapl_PL
dc.titleModele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznejpl_PL
dc.title.alternativeModels of multisectoral social policy towards older people and old age in the context of technological changepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.description.epersonAndrzej Klimczuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.