Show simple item record

dc.contributor.authorDymitrow, Mirek
dc.date.accessioned2016-02-19T19:15:50Z
dc.date.available2016-02-19T19:15:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDymitrow, M. (2015). Deconstructing the discourse of degradation / Dyskurs degradacji miast w Polsce: próba dekonstrukcji, [In] Krzysztofik, R., & Dymitrow, M. (Eds.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy. Gothenburg: University of Gothenburg, pp. 355–359 / 361–366.pl_PL
dc.identifier.isbn91–86472–76–3
dc.identifier.issn0347–8521
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8930
dc.description.abstractW badaniach na temat miast zdegradowanych, można zauważyć podział poszczególnych podejść w zakresie poznawczym na empiryczne (co? jak? gdzie? kiedy?) i teoretyczne (dlaczego?). Jak dotąd, nie podjęte zostały natomiast rozważania na temat dyskursywności pojęcia „degradacji”, czyli jego a priori językowego nacechowania w sposób, który dyktuje specyficzne postępowanie naukowe. Jako geografowie, jesteśmy zafascynowani światem „rzeczywistym” – chcemy go doświadczyć, zbadać, naświetlić pewne prawidłowości czasoprzestrzenne. Zapominamy często jednak, że robimy to za pomocą swoistych pojęć, które nie tylko determinują wybór metod poznawczych, ale także – co za tym idzie – jakość analiz i wyników. Aby lepiej zrozumieć związek między pojęciem a znaczeniem, analiza dyskursu jawi się jako nieocenione narzędzie metodologiczne w geografii postmodernistycznej. Przyjmując zatem analizę dyskursu jako główną metodę, celem niniejszego opracowania jest wskazanie problematycznego charakteru dyskursu degradacji (i restytucji), prezentując go w pięciu ujęciach, którym dotychczas nie poświęcono dostatecznej uwagi. Po pierwsze, dyskurs zakłada niekonwersacyjne istnienie „miasta” i „wsi”; po drugie, zakłada, że „miasto” jest lepsze niż „wieś”; po trzecie, że „degradacja” oznacza stratę; po czwarte, że „degradacja” jest niesprawiedliwa; i wreszcie po piąte, dyskurs degradacji obrazuje kompleks bezosobowej wiktymizacji. Podsumowując, pojęcia „degradacji” i „restytucji” są milczącym potwierdzeniem specyficznej poznawczej tendencji do dualistycznego myślenia, która przez lata indoktrynacji kulturowej stało się znaturalizowane. Krytyczna analiza przeprowadzona w niniejszym opracowaniu stanowi próbę zdekonstruowania dyskursywnych filtrów umocowanych w tych pojęciach, a także krok do sprowokowania nowych dyskusji na ten temat.pl_PL
dc.description.abstractIn research about degraded towns two cognitive currents can be observed: empirical (what? how? where? when?) and theoretical (why?). Contrarily, no study to date has dealt with the issue of discursivity of its central concept ‘degradation’, i.e. its a priori linguistic characterization determining ways in which research on the subject has been done. As geographers, we are fascinated by the ”real” world, which we wish to explore, examine and present in light of our proudly uncovered spatio-temporal regularities. However, we often tend to forget that while doing so we use specific concepts, which not only determine the choice of our methods, but also – consequently – the quality of our analyses and results. In that vein, before undertaking any kind of research, we need to pay greater attention to the relationship between the concepts we use and the “reality” inadvertently drawn by those concepts. This chapter forms a condensed summary of the main points elaborated in detail and developed theoretically in a separate article on the discursivity of the term “degraded town”. Including this summary in this book was motivated by the need to incorporate at least one text devoted to the discursivity of its key concept and the problems arising from its unreflected usage. For a comprehensive walk-through on the topic, I strongly refer to the main article.pl_PL
dc.description.sponsorshipThe Geographical Association in Gothenburg (est. 1908) / Geografiska Föreningen i Göteborg (etab. 1908)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniversity of Gothenburg, Gothenburgpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmiasta zdegradowanepl_PL
dc.subjectmiasta restytuowanepl_PL
dc.subjectmiejskośćpl_PL
dc.subjectwiejskośćpl_PL
dc.subjectformalnoprawnośćpl_PL
dc.subjectdyskurspl_PL
dc.subjectanaliza dyskursupl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectdiscourse analysispl_PL
dc.subjectdegraded townspl_PL
dc.subjectrestituted townspl_PL
dc.subjectdiscoursepl_PL
dc.subjecturbanitypl_PL
dc.subjectruralitypl_PL
dc.subjectformalizationpl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.titleDyskurs degradacji miast w Polsce: próba dekonstrukcjipl_PL
dc.title.alternativeDeconstructing the discourse of degradationpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationUniversity of Gothenburg, Sweden; School of Business, Economics and Law; Department of Economy and Society – Unit for Human Geographypl_PL
dc.description.epersonTomasz Spórna
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska