Show simple item record

dc.contributor.authorKuck, Jerzy
dc.contributor.authorКорецки, Богдан
dc.date.accessioned2016-02-19T19:26:10Z
dc.date.available2016-02-19T19:26:10Z
dc.date.issued2014-05-07
dc.identifier.citationKuck, J., Корецки, Б., Процессный подход в современном менеджменте. Процессная информатизация организаций, учреждений и компаний. [w:] Współczesna zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie, UKiP J&D Gębka, Katowice 2014pl_PL
dc.identifier.issn978-83-64590-00-9
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8936
dc.description.abstractВ данной работе предлагается использование процессного подхода, который, по мнению авторов, является наиболее эффективным способом, позволяющим упорядочить, оптимизировать структуры в организациях, учреждениях и компаниях. Такой подход дает возможность структурировать управление, в процессе которого происходит идентификация, описание, мониторинг и усовершенствование безопасности и эффективности бизнес-процессов. Осуществление этого происходит посредством цепи изменений, которая требует на входе воздействия и дает на выходе определенный результат, эффект изначально принятой цели. Представленные сферы практического применения подтверждают, что процессный подход может быть идеальным решением, применение которого позволит действенно воплощать современные решения из сферы информатики.pl_PL
dc.description.abstractW opracowaniu zaproponowano wykorzystanie podejścia procesowego, które ocenie autorów jest najbardziej skutecznym sposobem, umożliwiającym porządkowanie, optymalizację struktur w organizacjach, instytucjach i firmach. Podejście procesowe umożliwia uporządkowane zarządzanie, w którym następuje identyfikacja, opisanie, monitorowanie i doskonalenie bezpieczeństwa oraz efektywności procesów biznesowych/ gospodarczych. Jest to realizowane poprzez łańcuch przemian wymagający na wejściu wkładu i dający na wyjściu określony rezultat, efekt założonego celu. Przedstawione obszary praktycznych zastosowań potwierdzają, że podejście procesowe może być doskonałym rozwiązaniem, które po zastosowaniu pozwoli skutecznie wdrażać nowoczesne rozwiązania informatyczne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUKiP J&D Gębkapl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectprocesypl_PL
dc.subjectpodejście procesowepl_PL
dc.subjectorganizacja procesowapl_PL
dc.subjectпроцессная информатизация организацийpl_PL
dc.subjectпроцессный подхоpl_PL
dc.titleПроцессный подход в современном менеджменте. Процессная информатизация организаций, учреждений и компаний. Podejście procesowe w nowoczesnym zarządzaniu. Procesowa informatyzacja organizacji, instytucji i firm.pl_PL
dc.title.alternativeWspółczesna zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwiepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicachpl_PL
dc.contributor.organizationKrakowska Akadeniapl_PL
dc.description.epersonJerzy Kuck
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska