Show simple item record

dc.contributor.authorCebula, Paweł
dc.contributor.authorKraszewska, Kinga
dc.date.accessioned2016-02-26T09:31:10Z
dc.date.available2016-02-26T09:31:10Z
dc.date.issued2015-12-31
dc.identifier.issn2080-2021
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9000
dc.description.abstractOpieka paliatywna polega na sprawowaniu całościowej opieki nad pacjentem w terminalnym okresie życia. Dotyczy sfery medycznej, duchowej, psychicznej oraz socjalnej. Podstawową formą wsparcia jest działalność zespołu interdyscyplinarnego, w którym jednym z członków jest pracownik socjalny. Gwarantuje on pomoc, np. w bezpłatnym zaopatrzeniu w sprzęt, uzyskaniu informacji na temat otrzymania renty, oraz wsparcie psychiczne dla chorych i ich rodzin. Inną formę wspierania stanowią stowarzyszenia samopomocy, które oferują pomoc psychologiczną chorym i ich rodzinom. Opieka paliatywna korzysta także z działalności medialnej, czego przykładem jest Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. W opiece paliatywnej pomoc społeczna odgrywa ważną rolę, jednak w Polsce nie jest ona doceniana. Wzorem są tu Stany Zjednoczone, w których funkcjonuje organizacja pracowników socjalnych – Social Work Hospice-Palliative Care Network (SWHPN). W Polsce należy podnieść poziom współpracy pomiędzy służbą zdrowia a pomocą społeczną. Zespoły opieki zobowiązane są do wspólnej troski o chorych oraz ich rodziny.pl_PL
dc.description.abstractPalliative care includes all forms of necessary care in terminally ill patients. It concerns medical, mental and social aspects The primary form of the assistance is based on the action of the interdisciplinary team which, among others, includes a social worker. They provide help in organising free necessary equipment, obtaining information about the Disability Living Alovance (DLA) and ensuring psychological support for the patients and their families. Another form of help might be achieved from self-help associations which also offer psychological support. Palliative care uses a media work, too. The Warsaw Hospice for Children is one of the examples. However, social assistance in palliative care plays a fundamental role, although, it is not valued significantly in Poland. The formula from the USA with a special organization of social workers called Social Work Hospice-Palliative Care Network (SWHPN) should be the model to follow. In Poland the level of cooperation between the Health Service and Social Assistance should be improved as both institutions are obliged to ensure proper care of patients and their families.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolupl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectopieka paliatywnapl_PL
dc.subjectpomoc społecznapl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectpalliative carepl_PL
dc.subjectsocial assistancepl_PL
dc.titleRola pomocy społecznej w opiece paliatywnej w Polscepl_PL
dc.title.alternativeRole of social assistance in palliative care in Polandpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organization116 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejpl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolupl_PL
dc.description.epersonNatalia Ptak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International