Show simple item record

dc.contributor.authorSadowski, Ryszard F.
dc.date.accessioned2016-02-29T07:30:31Z
dc.date.available2016-02-29T07:30:31Z
dc.date.issued2016-01
dc.identifier.citationSADOWSKI R.F., 2016, The Concept of Nobilis Barbarus in the Light of Contemporary Ecological Challenges, in: Problems of Sustainable Development, vol. 11, no 1, p. 23-30.pl_PL
dc.identifier.issn1895-6912
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9008
dc.description.abstractThe concept of the noble savage present in Western culture expresses the belief in the nobility of human nature which impels man to lead life in harmony with nature, oneself and other people. The article distinguishes and examines four different ways in which this concept is approached. These are: classical approach, naturalistic ap-proach, Arcadian approach, and ecological approach. The study makes an assessment of the concept of the noble savage, and demonstrates that it is incompatible with contemporary state of research on human nature and with man's activity in the world. The assessment focuses on the ecological approach to the concept of the noble savage (the so-called ecological Indian), which entered mass culture and shapes false beliefs about man's capabilities in relation to nature.en
dc.description.abstractObecna w kulturze zachodniej koncepcja szlachetnego dzikusa wyraża przekonanie o szlachetności natury człowieka, która uzdalnia go do prowadzenia życia w harmonii z przyrodą oraz w zgodzie z samym sobą i drugim człowiekiem. Artykuł niniejszy wyróżnia i charakteryzuje cztery ujęcia tej koncepcji: ujęcie klasyczne, ujęcie naturalistyczne, ujęcie arkadyjskie i ujęcie ekologiczne. Opracowanie to dokonuje oceny koncepcji szlachetnego dzikusa, wskazując na jej niezgodność ze współczesnym stanem badań na temat natury człowieka i stylu jego aktywności w świecie. Ocena ta koncentruje się na ekologicznym ujęciu koncepcji szlachetnego dzikusa (tzw. ekologicznego Indianina), która weszła do kultury masowej i kształtuje nieprawdziwe przekonania na temat uzdolnień człowieka w odniesieniu do przyrody.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherEuropean Academy of Science and Arts, Salzburgpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectNobilis barbarusen
dc.subjectnoble savagesen
dc.subjectecological Indianen
dc.subjectpristine mythen
dc.subjectarcadian shepherden
dc.subjectecological crisispl_PL
dc.subjectkryzys ekologicznypl
dc.subjectszlachetny dzikuspl_PL
dc.subjectekologiczny Indianinpl_PL
dc.subjectmit dziewiczej przyrodypl_PL
dc.subjectpasterz arkadyjskipl_PL
dc.titleThe Concept of Nobilis Barbarus in the Light of Contemporary Ecological Challengespl_PL
dc.title.alternativeKoncepcja Nobilis Barbarus w świetle współczesnych wyzwań ekologicznychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonRyszard SADOWSKI
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska