Show simple item record

dc.contributor.authorJaguszewska, Gabriela
dc.date.accessioned2016-04-12T17:02:58Z
dc.date.available2016-04-12T17:02:58Z
dc.date.issued2016-04-12
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9308
dc.description.abstractNiniejsza praca stanowi analizę i interpretację twórczości Niki Turbiny w kontekście biograficznym i społecznym. Podjęto w niej próbę dokonania opisu fenomenu dziecka-poety, jakim była Nika Turbina i jej niedziecięca twórczość. W pierwszej części pracy zostały poddane analizie utwory zawarte w tomiku First Draft, ze szczególnym uwzględnieniem wątków biograficznych. Najważniejsze motywy, które pojawiają się w wierszach dotyczą zabawy, obrazu dzieciństwa, poetyckiego obrazu domu oraz nocy i ciemność. Dwa ostatnie podrozdziały są poświęcone chorobie i melancholii. Znajdują one uzasadnienie jako rama interpretacyjna omawianej twórczości w kontekście biograficznym. Druga część pracy stanowi analizę formy, w jakiej poezja ta funkcjonowała, dlatego też nadrzędną kategorią w tym ujęciu jest performance. Dla szerszego oglądu zjawiska poczyniono refleksję nad współczesnymi praktykami wokół nieżyjącej już poetki – w szczególności sposobami przedstawiania dziecka-poety, społecznym odbiorem zjawiska oraz sposobami funkcjonowania pamięci o Nice Turbinie i jej twórczości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectpierestrojkapl_PL
dc.subjectmelancholiapl_PL
dc.subjectchorobapl_PL
dc.subjectmitpl_PL
dc.subjectdzieciństwopl_PL
dc.subjectpoezjapl_PL
dc.subjectperformancepl_PL
dc.subjectdziecko-poetapl_PL
dc.subjectNika Turbinapl_PL
dc.titleMiędzy wierszem a performancem. Analiza i interpretacja poezji Niki Turbiny w kontekście biograficznym i społecznympl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesispl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Kultury Polskiejpl_PL
dc.description.epersonAleksander Kmak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska