Show simple item record

dc.contributor.authorKowalonek (Nuutinen), Natalia Katarzyna
dc.date.accessioned2016-04-13T14:20:58Z
dc.date.available2016-04-13T14:20:58Z
dc.date.issued2011-06-30
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9332
dc.description.abstractTemat pracy to: Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej praktyce wymiaru sprawiedliwości w latach 2005-2009. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy instytucji pytania prejudycjalnego. W jego ramach zostały zaprezentowane podstawy prawne, podmiot, przedmiot pytań prejudycjalnych, doktryny, forma, procedura oraz skutki orzeczeń wstępnych. Rozdział drugi został poświęcony ogólnej statystyce sądowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przedstawiona w nim została statystyka liczbowa oraz przedmiotowa Trybunału. Rozdział trzeci dotyczy polskich pytań prejudycjalnych. Została omówiona w nim krajowa procedura prejudycjalna, statystyka liczbowa oraz przedmiotowa. Przeanalizowane zostały wszystkie 24 polskie pytania prejudycjalne. Teza pracy brzmi: instytucja pytania prejudycjalnego pełni ważną rolę w polskiej praktyce wymiaru sprawiedliwości, przyczyniając się do orzekania przez polskie sądy zgodnie z prawem unijnym. Celem pracy było ustalenie czy polski wymiar sprawiedliwości potrafi sprostać wymaganiom prawa unijnego, czego dotyczyły polskie pytania prejudycjalne, przez sądy którego szczebla były zadawane. Kolejnym celem było określenie dynamiki wzrostu liczby pytań prejudycjalnych oraz przedstawienie Polski na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Bazę źródłową pracy stanowiły pozycje literatury przedmiotu, Traktaty, statystyka sądowa, postanowienia oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości. Po przeprowadzeniu analizy zostało wykazane, że polski wymiar sprawiedliwości sprawnie korzysta z procedury prejudycjalnej oraz że administracja jest odpowiednio wykwalifikowana do spełniania swoich zadań. Polska przedkłada Trybunałowi Sprawiedliwości więcej pytań niż większość pozostałych „nowo” przyjętych państw członkowskich, chociaż wciąż mniej niż państwa „starej” Unii. Pytania prejudycjalne przyczyniają się do jednolitej wykładni prawa na obszarze całej Unii Europejskiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectstastystyka sądowapl_PL
dc.subjectTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiejpl_PL
dc.subjectorzeczenie prejudycjalnepl_PL
dc.subjectorzeczenie wstępnepl_PL
dc.subjectodesłanie prejudycjalnepl_PL
dc.subjectpytanie wstępnepl_PL
dc.subjectpytanie prejudycjalnepl_PL
dc.titlePytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej praktyce wymiaru sprawiedliwości w latach 2005-2009pl_PL
dc.title.alternativePreliminary ruling to the Court of Justice of European Union in Polish practice of justice in 2005-2009pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesispl_PL
dc.description.epersonNatalia Nuutinen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.