Show simple item record

dc.contributor.authorGłuszkowski, Michał
dc.date.accessioned2016-04-13T14:36:14Z
dc.date.available2016-04-13T14:36:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGłuszkowski M. 2015,Typy przełączania kodów w społeczności polskich emigrantów na Syberii - mieszkańców wsi Wierszyna koło Irkucka, w: Bronisław Kodzis, Maria Giej (red.), Słowianie na emigracji. Literatura-kultura-język, Opole-Racibórz: Uniwersytet Opolski, PWSZ w Raciborzu, s. 551-560pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-60730-86-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9334
dc.description.abstractWieś Wierszyna w pobliżu Irkucka zostałą założona przez polskich dobrowolnych osadników na początku XX w. Przybysze z różnych regionów Małopolski przynieśli ze sobą polską kulturę, religię rzymsko-katolicką, a także mieszankę gwar małpolskich, która do dziś przetrwała w obcym otoczeniu. Ich polszczyzna zmieniała się pod wpływem języka rosyjskiego i obecnie w ich gwarze jest wiele zapożyczeń i kalk. Szczególnym zjawiskiem, jakie można zaobserwować w mowie wierszynian, jest przełączanie kodów. W zgromadzonym materiale wyróżnione zostały trzy typy przełączania i mieszania kodów: wtrącenia, alternacja i kongruentna leksykalizacja. Autor przedstawia ich przykłady oraz próbuje scharakteryzować przełączanie kodów jako zjawisko lingwistyczne i społeczne.pl_PL
dc.description.abstractVershina is a village near Irkutsk (Siberia) founded by voluntary Polish settlers in the beginning of the 20th century. People coming from various parts of Little Poland brought with them Polish culture, Roman-Catholic religion and a mixture of Polish dialects which they preserved until now in foreign surroundings. However, their Polish dialect has been evolving under the influence of the Russian language and nowadays there are many borrowings and loan translations (calques) in it. The other phenomenon observed in the speech of the descendants of Polish settlers in Siberia is code-switching. There are three main types of code-switching and code-mixing in the collected material: insertion, alternation and congruent lexicalization. The author names examples of each of the types and tries to give characteristics of the code-switching as a linguistic and social phenomenon.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Opolski, PWSZ w Raciborzupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectSiberiapl_PL
dc.subjectSyberiapl_PL
dc.subjectWierszynapl_PL
dc.subjectminoritypl_PL
dc.subjectmniejszośćpl_PL
dc.subjectlanguage islandpl_PL
dc.subjectwyspa językowapl_PL
dc.subjectmieszanie kodówpl_PL
dc.subjectprzełączanie kodówpl_PL
dc.subjectcode-mixingpl_PL
dc.subjectcode-switchingpl_PL
dc.subjectPoles in Siberiapl_PL
dc.subjectPolacy na Syberiipl_PL
dc.subjectdyglosjapl_PL
dc.subjectbilingwizmpl_PL
dc.subjectdiglossiapl_PL
dc.subjectdwujęzycznośćpl_PL
dc.subjectbilingualismpl_PL
dc.titleTypy przełączania kodów w społeczności polskich emigrantów na Syberii – mieszkańców wsi Wierszyna koło Irkuckapl_PL
dc.title.alternativeTypes of code-switching in the community of Polish migrants in Siberia – the inhabitants of the village of Vershina near Irkutskpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Mikołaja Kopernikapl_PL
dc.description.epersonMichał Głuszkowski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska