Show simple item record

dc.contributor.authorŻukiewicz, Przemysław
dc.contributor.authorFellner, Radosław
dc.date.accessioned2016-04-22T09:15:23Z
dc.date.available2016-04-22T09:15:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationŻukiewicz, P. & Fellner, R. (2015). Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej. Wrocław: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-934585-0-9
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9389
dc.description.abstractAutorzy podejmują problematykę wpływu zmian technologicznych, społecznych i instytucjonalnych na pracę naukową i dydaktyczną polskich politologów. Zadają pytania o to: w jaki sposób polskie ośrodki politologiczne reagują na problemy demograficzne, w jakim stopniu reformy systemu szkolnictwa wyższego z lat 2010-2015 wpłynęły na dyscyplinę nauk o polityce oraz jak intensywnie polscy politolodzy wykorzystują nowe media do komunikowania wyników swoich badań. W pracach badawczych wykorzystują metody: analizy zawartości, statystyczną oraz prawno-dogmatyczną. Autorzy dochodzą do następujących wniosków: 1. Polskie ośrodki politologiczne kreatywnie i efektywnie dostosowują się do przemian demograficznych, oferując wiele nowych kierunków studiów, umiędzynarodawiając ofertę dydaktyczną oraz poszerzając ją o segment kierowany do osób czynnych zawodowo; 2. Reforma szkolnictwa wyższego z lat 2010-2015 wpłynęła na dyscyplinę nauk o polityce, co znalazło swój wyraz w nowym podziale dyscyplin, ale nie zaburzyła codziennej pracy badawczej środowiska: politolodzy aktywnie partycypują w systemie grantowym, sprawnie przebiega proces awansowania w ramach nowych procedur habilitacyjnych; 3) Polscy politolodzy nie wykorzystują możliwości nowych mediów w zakresie komunikowania wyników swoich badań: niewielu z nich posiada konta na portalach społecznościowych czy własne strony internetowe; zauważalna jest jednak profesjonalizacja polskich naukowych periodyków politologicznych – wiele z nich publikowanych jest już w formule Open Access. Monografię uzupełnia indeks politologicznych źródeł cyfrowych (obejmujący m.in. dokumenty, repozytoria oraz bazy danych).pl_PL
dc.description.sponsorshipMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - środki na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (decyzja nr 5492/E-344/M/2015; projekt wewnętrzny nr 1376/M/IPol/15).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiegopl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
dc.subjectpolitologiapl_PL
dc.subjectnauki o politycepl_PL
dc.subjectpolitologia w Polscepl_PL
dc.subjectpolitical sciencepl_PL
dc.subjectgrantypl_PL
dc.subjecthabilitacjepl_PL
dc.subjectkomunikowanie naukowepl_PL
dc.subjectkomunikacja naukowapl_PL
dc.titlePolska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Wrocławski, Instytut Politologiipl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Śląska, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniejpl_PL
dc.description.epersonPrzemysław Żukiewicz
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska