Show simple item record

dc.contributor.authorWieczorek, Mariusz
dc.date.accessioned2016-04-25T06:42:03Z
dc.date.available2016-04-25T06:42:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationWieczorek M., Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych jako prawnych podstaw prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, Labor et Educatio 2015, nr 3, s.209-226.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9396
dc.description.abstractW opracowaniu zostało podjęte zagadnienie prawnej dopuszczalności zatrudniania nauczycieli akademickich na podstawie umów prawa cywilnego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Problem ten dotyczy przede wszystkim uczelni niepublicznych, które z uwagi na sytuację specyfikę finansową, próbują ograniczać koszty zatrudnienia nauczycieli w ten sposób, że zastępują zatrudnienie pracownicze zatrudnieniem cywilnoprawnym. Tym co przesądza o atrakcyjności umów prawa cywilnego dla zatrudniających jest przede wszystkim inny, w  porównaniu do umów o  pracę, skutek jaki wywierają one w sferze ubezpieczeń społecznych. Ustawodawca przyznał zatrudniającym i poszukującym pracy swobodę w sferze wyboru podstaw prawnych zatrudnienia, co nie jest jednak równoznaczne z  pełną autonomią w  tym zakresie. W artykule wskazano, jakie warunki muszą być spełnione aby zgodnie z prawem moż- na było zatrudnić nauczyciela akademickiego na podstawie umowy prawa cywilnego oraz rodzaje umów, jakie mogą być stosowane.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstitute of Social Affairs of the Pedagogical University of Cracowpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectszkoła wyższapl_PL
dc.subjectumowa o pracępl_PL
dc.subjectumowa o dziełopl_PL
dc.subjectumowa zleceniapl_PL
dc.titleDopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych jako prawnych podstaw prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiupl_PL
dc.description.epersonLabor et Educatio
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska