Show simple item record

dc.contributor.authorSzpytma, Cezary
dc.date.accessioned2016-05-06T12:42:21Z
dc.date.available2016-05-06T12:42:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSzpytma, C. (2015). Szkoły typu Open-Air: eksperymenty architektoniczno-pedagogiczne szkolnictwa w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Problemy Wczesnej Edukacji, Issues in Early Education, 31, 23-41.pl_PL
dc.identifier.issn1734-1582
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9475
dc.description.abstractThe aim of the article is to present the contribution of Open-Air schools in the context of the evolu- tion of the school environment and development of modern pedagogy. The article takes into account the historical context of evolution and the historical development of pedagogical ideas. The article focuses on the connection between pedagogy and architecture – regarding school, both disciplines are inextricably linked. Pedagogy is the theoretical foundation of teaching practice, implemented in an architectural space. The quality of this space is of great importance for learning outcomes. Consciously the design and architecture of a school creates something more than a simple housing for the process of education. It can create an environment for education and could strengthen that process in a synergistic manner. In reality, we can observe almost the opposite situation, when the school space, instead of comprehensively stimulating the students, becomes a materialized symbol of the oppressive nature of the educational system. Open-Air schools of the early twentieth century seem to be still an avant-garde and a model, which should be rediscovered. They offer the oppor- tunity to develop social, emotional, and creative skills. These objectives are itemized by many as essential for education in the future.pl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest przedstawienie wkładu szkół typu Open-Air w ewolucję przestrzeni środowiska szkolnego i rozwój współczesnej pedagogiki. W artykule uwzględniono kontekst historyczny tej ewolucji w świetle rozwoju ówczesnej myśli około pedagogicznej. Tematyka artykułu skupia się na pograniczu pedagogiki i architektury; w szkole obie te dyscypliny są ze sobą nierozerwalnie powiązane; pedagogika jest teoretyczną podstawą praktyki nauczania realizowanej w przestrzeni architektonicznej. Jakość tej przestrzeni ma ogromne znaczenie dla efektów nauczania . Świadomie zaprojektowana architektura tworzy coś znacznie więcej niż obudowę dla toczącego się w jej ramach procesu kształcenia, tworzy środowisko edukacji mogące w synergiczny sposób te procesy wzmacniać . W rzeczywistości najczęściej obserwować można sytuacją wręcz przeciwną, kiedy to przestrzeń szkoły zamiast wszechstronnie stymulować rozwój uczniów, staje się dla nich zmaterializowanym symbolem opresyjności systemu edukacyjnego . Rola architektury szkoły w wychowaniu społeczeństwa jest szczególna, jest ona czynnikiem w życiu młodego człowieka, stwarzającym okazję do pierwszych kontaktów z kształtowaną przestrzenią i pierwszych z nią relacji. Podobne nawyki i doświadczenia powinny być więc wzorem do naśladowania, a są niestety często przykładem negatywnym . Szkoły typu Open-Air ze swoją sięgającą początku XX wieku historią, wydają się być w tym miejscu wciąż awangardowym i nadal niedoścignionym wzorem, który warto odkryć na nowo; wzorem przestrzeni szkoły dającej możliwość rozwoju społecznego, emocjonalnego i kreatywnego. Cele te są przez wielu wyszczególniane jako kluczowe dla edukacji w przyszłości .pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiegopl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectpedagogy of XX centurypl_PL
dc.subjectpedagogical experimentspl_PL
dc.subjectOpen-Air Schoolspl_PL
dc.subjectinter- disciplinary issuespl_PL
dc.subjectschool environmentpl_PL
dc.subjecteducational environmentpl_PL
dc.subjectarchitecture of schoolspl_PL
dc.subjectpedagogika XX wiekupl_PL
dc.subjecteksperymenty pedagogicznepl_PL
dc.subjectszkoły Open-Airpl_PL
dc.subjectzagadnienia interdyscyplinarnepl_PL
dc.subjectśrodowisko szkółpl_PL
dc.subjectśrodowisko edukacjipl_PL
dc.subjectarchitektura szkółpl_PL
dc.titleSzkoły typu Open-Air: eksperymenty architektoniczno-pedagogiczne szkolnictwa w pierwszych dziesięcioleciach XX wiekupl_PL
dc.title.alternativeOpen-Air Schools: Architectural and pedagogical experiments regarding schools in the early twentieth centurypl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Rzeszowskapl_PL
dc.description.epersonCezary Szpytma


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.