Show simple item record

dc.contributor.authorPrzedrzymirska, Joanna
dc.contributor.authorRakowska, Iwona
dc.date.accessioned2016-05-19T09:49:28Z
dc.date.available2016-05-19T09:49:28Z
dc.date.issued2015-10-30
dc.identifier.citationPrzedrzymirska J., Rakowska I.: Usefulness of projects realized within Baltic Sea Region for maritime spatial planning in Poland: BMI 2015; 30(1): 47-50pl_PL
dc.identifier.issn2450-5536
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9577
dc.description.abstractOd lat w Regionie Morza Bałtyckiego realizowane są projekty obejmujące swą tematyką zagadnienia, mające wpływ na proces planowania przestrzennego obszarów morskich (PPOM). Autorki artykułu odjęły próbę dokonania analizy przydatności zabranych i wykorzystywanych danych oraz wyników ww. projektów w procesie planowania przestrzennego polskich obszarów morskich. W pierwszym etapie dokonano identyfikacji i przeglądu projektów powiązanych z zagadnieniem PPOM. W rezultacie powyższych działań zidentyfikowano około 300 projektów. Następnie autorki pozyskały informacje na temat danych (z polskiej części Bałtyku) zbieranych i wykorzystywanych w wybranych projektach, dokonano również analizy użyteczności wyników projektów poświęconych samemu procesowi PPOM. Ostatecznie autorki przedstawiły wnioski i rekomendacje, które mogą być wykorzystane przez decydentów w przyszłości. For years, many of the Baltic Sea Region projects touch issues related to the process of Maritime Spatial Planning (MSP). The authors of this article decided to investigate whether the Baltic Sea Region projects’ outcomes may be deemed useful in terms of the Polish MSP process. Firstly, an identification and review of the range of projects relevant to the needs of maritime spatial planning has been made. As a result, about 300 projects have been identified. Next, the authors obtained information about the data collected (from the Polish part of the Baltic Sea) and used in the selected projects. An analysis of the usefulness of the project results, including the one devoted directly to the MSP process, has been carried out. At the end of the process, the authors elaborated conclusions and recommendations for the future, which would certainly be of use for decision makers.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherIndex Copernicus Sp. z o.o.pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectprojektypl_PL
dc.subjectregion Morza Bałtyckiegopl_PL
dc.subjectmorskie planowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectprojectsen
dc.subjectBaltic Sea regionen
dc.subjectmaritime spatial planningen
dc.titleUsefulness of projects realized within Baltic Sea Region for maritime spatial planning in Polanden
dc.title.alternativePrzydatność projektów zrealizowanych w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego dla potrzeb morskiego planowania przestrzennego w Polscepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationMaritime Institute in Gdańsk, Polandpl_PL
dc.description.epersonRenata Kozak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska