Show simple item record

dc.contributor.authorWróblewski, Radosław
dc.contributor.authorRudowski, Stanisław
dc.contributor.authorGajewski, Łukasz
dc.contributor.authorSitkiewicz, Patryk
dc.contributor.authorSzefler, Kazimierz
dc.contributor.authorKałas, Maciej
dc.contributor.authorKoszałka, Jacek
dc.date.accessioned2016-05-19T10:48:53Z
dc.date.available2016-05-19T10:48:53Z
dc.date.issued2015-06-26
dc.identifier.citationWróblewski R., Rudowski S., Gajewski Ł., Sitkiewicz P., Szefler K., Kałas M., Koszałka J.: Changes of the Vistula River External Delta in the period of 2009-2014: BMI 2015; 30(1): 16-22pl_PL
dc.identifier.issn2450-5536
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9581
dc.description.abstractCelem pracy jest określenie stanu i zmian rzeźby stożka ujściowego Wisły Przekop, w okresie lat 2009-2014, w relacji do oceny warunków swobodnego spływu wód Wisły. Stanowi to istotny element dla oceny skuteczności zapobiegania powodziom w rejonie Żuław. Podstawę badań stanowią szczegółowe, monitoringowe pomiary batymetrii i morfometrii stożka wraz z kanałem doprowadzającym. Stosowano nowoczesną aparaturę (głównie DGPS RTK i specjalistyczne systemy nawigacyjne oraz echosondę wielowiązkową) zapewniającą uzyskanie cyfrowego modelu powierzchni dna, z decymetrową dokładnością położenia punktów. W kolejnych latach wykonano serię map batymetrycznych dla skali 1:10 000, map rzeźby i map różnicowych zmian rzeźby. Stwierdzone znaczne zmiany charakteru rzeźby (przy względnie niewielkim zmianach konturów stożka), wskazują na ich istotna rolę w kształtowaniu warunków swobodnego spływu wód Wisły.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherIndex Copernicus Sp. z o.o.pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode
dc.titleZmiany stożka ujściowego Wisły w okresie 2009-2014pl_PL
dc.title.alternativeChanges of the Vistula River External Delta in the period of 2009-2014pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationMaritime Institute in Gdańsk, Polandpl_PL
dc.contributor.organizationUniversity of Gdańskpl_PL
dc.description.epersonRenata Kozak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska