Show simple item record

dc.contributor.authorPazikowska-Sapota, Grażyna
dc.contributor.authorDembska, Grażyna
dc.contributor.authorGaler-Tatarowicz, Katarzyna
dc.contributor.authorZegarowski, Łukasz
dc.contributor.authorLittwin, Małgorzata
dc.contributor.authorHolm, Goran
dc.contributor.authorKreft-Burma, Kata
dc.date.accessioned2016-05-20T11:34:54Z
dc.date.available2016-05-20T11:34:54Z
dc.date.issued2016-03-31
dc.identifier.citationPazikowska-Sapota G., Dembska G., Galer-Tatarowicz K., Zegarowski Ł., Littwin M., Holm G., Kreft-Burman K.: The tests on stabilization of the contaminated sediments for sustainable management in the baltic sea region: BMI, 2016; 31(1): 11-24pl_PL
dc.identifier.issn1230-7424
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9592
dc.description.abstractSediments in ports usually contain very high concentrations of tributyltin (TBT), heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and other contaminants. The stabilization/solidification technology would reduce the environmental impact and it may also prove to be cost-effective and sustainable. The Port of Gdynia in Poland serves as a case study to present some of the aspects of the dredged sediments stabilization. By using an echo sounder and digital side sonar the hydrographical measurements were made. On the basis of the analysis of seismic-acoustic records were set the sediment sampling points. 58 sediment samples were collected by using vibro corer and laboratorial analysis was performed on concentrations of trace metals, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), chloro-organic pesticides, tributyltin (TBT) and mineral oil index in accordance with accredited methods. Determined concentrations of analysed parameters indicated heavy pollution in basin VI (close to Hungarian quay) in the Port of Gdynia. The determined content of TBT ranged from 0.89 to 4.40 mg Sn kg⁻¹ d.w,Ʃ ₇ PAHs 0.677-9.0 mg kg ⁻¹, Ʃ ₁ ₆ PAHs 2.604-14.66 mg kg ⁻¹ and Ʃ ₇ PCBs 0.479-3.693 mg kg ⁻¹. The stated concentration of Pb (299 mg kg ⁻¹) exceeded the limit value set by Polish law. The content of mineral oil index ranged from 251 to 2904 mg.kg ⁻¹. Leaching tests were performed for both the stabilized and unstabilized samples. The results of primary laboratory stabilization tests, the leaching tests and uniaxial compressive strength confirmed that the stabilization/solidification technology can be applied to managing of contaminated dredging sediment. The material obtained as a result of the stabilization process can be used for the construction of quays, roads or car parks.en
dc.description.abstractOsady portowe zazwyczaj zawierają bardzo wysokie stężenia tributylocyny (TBT), metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i innych zanieczyszczeń. Technologia stabilizacji zanieczyszczonych osadów może pomóc zredukować negatywny wpływ jaki wywierają one na środowisko. Badania nad zastosowaniem technologii stabilizacji urobku czerpalnego przeprowadzono w Porcie Gdynia. Punkty poboru próbek osadów dennych zostały wyznaczone na podstawie pomiarów hydrograficznych wykonanych echosondą i sonarem bocznym. Za pomocą vibro sondy zostało pobranych 58 próbek osadów. Przy zastosowaniu akredytowanych metod przeprowadzono badania zawartości metali śladowych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), polichlorowanych bifenyli (PCB), pestycydów chloroorganicznych, trójbutylocyny (TBT) oraz indeksu oleju mineralnego Uzyskane wyniki wskazały zanieczyszczenie osadów w basenie portowym nr VI przy nabrzeżu Węgierskim. Oznaczona zawartość zanieczyszczeń wahała się od 0,89 do 4,40 mg kg ⁻¹ Sn s.m. dla TBT, Ʃ ₇ WWA 0,677-9,0 mg kg ⁻¹ s.m., Ʃ ₁ ₆ WWA 2,604-14,66 kg ⁻¹ s.m. i Ʃ ₇ PCB 0,479-3,693 kg ⁻¹ s.m. Wartość indeksu oleju mineralnego wahała się w zakresie od 251 do 2904 mg. kg ⁻¹ s.m. Natomiast stężenie Pb (299 mg kg ⁻¹ s.m.) przekroczyło wartość graniczną określoną przez polskie prawodawstwo Testy wymywania prowadzono zarówno dla stabilizowanych, jak i dla nie ustabilizowanych próbek. Wstępne wyniki badań laboratoryjnych stabilizacji, testy wymywania i siły ściskania potwierdzają, że technologia stabilizacji może być stosowana do zagospodarowania zanieczyszczonego urobku. Materiał uzyskany w wyniku stabilizacji może być stosowany do budowy nabrzeży, dróg lub parkingów.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherInstytut Morski (Gdańsk)pl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
dc.subjectBaltic Seaen
dc.subjectleachingen
dc.subjectstabilizationen
dc.subjectdredgingen
dc.subjectcontaminated sedimentsen
dc.titleThe tests on stabilization of the contaminated sediments for sustainable management in the Baltic Sea regionen
dc.title.alternativeTesty stabilizacji zanieczyszczonych osadów jako metoda zrównoważonego zarządzania w rejonie Morza Bałtyckiegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Morski w Gdańsku, Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiskapl_PL
dc.contributor.organizationSwedish Geotechnical Institute, Department of Geotechnical Design and Landslide Safetypl_PL
dc.contributor.organizationRamboll Analytics, Finlandpl_PL
dc.description.epersonRenata Kozak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International