Show simple item record

dc.contributor.authorSchultz-Zehden, Angela
dc.contributor.authorKira, Gee
dc.date.accessioned2016-05-20T13:16:35Z
dc.date.available2016-05-20T13:16:35Z
dc.date.issued2016-03-31
dc.identifier.citationSchultz-Zehden A., Gee K.: Towards a multi-level governance framework for MSP in the Baltic: BMI, 2016; 31(1): 34-44pl_PL
dc.identifier.issn1230-7424
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9596
dc.description.abstractRegion Morza Bałtyckiego wyróżnia się jako pionier w przyjmowaniu transgranicznego podejścia do planowania przestrzennego obszarów morskich (PPOM). Mimo wstępnych sugestii, ustalone różnorakie wspólne zasady PPOM na Bałtyku nie przekładają się jak dotąd na struktury i procedury, które mogłyby ułatwić administracyjną współpracę transgraniczną w zakresie PPOM w regionie Morza Bałtyckiego. Niniejszy tekst nakreśla zalecenia dla stworzenia wielopoziomowych ram zarządzania PPOM na Bałtyku, w czym opiera się na opracowanym niedawno projekcie PartiSEApate. Jako pierwsze opisano w oparciu o praktyczne doświadczenia potrzeby i wyobrażenia o panbałtyckim dialogu w zakresie PPOM z perspektywy zainteresowanych podmiotów i przedstawicieli administracji w poszczególnych sektorach. W kolejnej części pracy zaprezentowano propozycje przyjęcia istniejących już struktur, w szczególności planu grupy roboczej HELCOM/VASAB, w celu usprawnienia panbałtyckiego dialogu na temat PPOM, tak by ten opierał się na ocenie potrzeb, był zorientowany na wyniki i realistyczny. Zaprezentowano także sugestie rozszerzenia zakresu konsultacji transgranicznych dotyczących PPOM w ramach wielopoziomowych struktur zarządzania. Podsumowanie pracy stanowi bilans postępów osiągniętych w 2015 roku oraz ogólne wnioski dla transgranicznej polityki PPOMpl_PL
dc.description.abstractThe Baltic Sea Region stands out as an early adopter of a transboundary approach to marine/maritime spatial planning (MSP). Various common principles have been established for MSP in the Baltic, but despite some initial suggestions, these have not yet been translated into structures and processes that could facilitate transboundary MSP governance in the BSR. This paper draws on the recent PartiSEApate project to outline recommendations for a multi-level governance framework for MSP in the Baltic. Based on empirical work, needs and visions for a pan-Baltic MSP dialogue are first outlined from the perspective of sectoral stakeholders and governance representatives. The paper then presents suggestions for adapting existing structures, most notably the HELCOM/VASAB MSP Working Group, to facilitate a pan-Baltic MSP dialogue that is needs-based, results-oriented and realistic. Suggestions are also presented for extending cross-border consultation on MSP as part of a multi-level governance framework. The paper concludes with an outlook to developments in 2015 and general lessons for transboundary MSP.en
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherInstytut Morski (Gdańsk)pl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
dc.subjectPartiSEApateen
dc.subjectcross-borderen
dc.subjecttransboundaryen
dc.subjectmulti-levelen
dc.subjectgovernanceen
dc.subjectmaritime spatial planningen
dc.titleTowards a multi-level governance framework for MSP in the Balticen
dc.title.alternativeKu wielopoziomowym ramom zarządzania PPOM na Bałtykupl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizations.Pro, Berlinpl_PL
dc.contributor.organizationHelmholtz Zentrum Geesthacht/University of Liverpoolpl_PL
dc.description.epersonRenata Kozak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International