Show simple item record

dc.contributor.authorKapiński, Jarosław
dc.date.accessioned2016-05-20T17:19:23Z
dc.date.available2016-05-20T17:19:23Z
dc.date.issued2016-04-25
dc.identifier.citationKapiński J.: Wave analysis for two-point measurements in the Polish EEZ of the Baltic Sea: BMI, 2016; 31(1): 67-72pl_PL
dc.identifier.issn1230-7424
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9599
dc.description.abstractResults of field measurements of surface gravity waves conducted for two neighbouring points at the Baltic Sea were compared. However, deep-water conditions are met there, noticeable differences for wave heights, periods and directions can be observed. In some cases they increase with the magnitudes of wave parameters, in other ones they remain constant. These two-point measurements indicate that the wave field can be differential even within small aquatic sites of the open sea, which, for instance, can have an effect on offshore structure stability or on a wave energy productivity. The aim of this paper is to point out the importance of this issue.pl_PL
dc.description.abstractW pracy porównano wyniki pomiarów terenowych na Morzu Bałtyckim dla grawitacyjnych fal powierzchniowych przeprowadzonych w dwóch sąsiadujących ze sobą punktach. Mimo, że były tam spełnione warunki głębokowodne, zaobserwowano znaczne różnice wysokości, okresów i kierunków fal. W niektórych przypadkach rosły one wraz ze wzrostem wielkości analizowanych parametrów falowych, w innych zaś pozostawały niezmienne. Wykonane dwupunktowe pomiary wskazują na fakt, że pola falowe mogą się zauważalnie różnić nawet na małych obszarach otwartego morza, co na przykład może mieć wpływ na stabilność konstrukcji pełnomorskich lub wydajność generatorów energii falowej. Zwrócenie uwagi na to zagadnienie jest głównym celem niniejszego artykułu.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherInstytut Morski (Gdańsk)pl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
dc.subjectstatistical analysis of sea wavespl_PL
dc.subjectspatial variability of wave fieldpl_PL
dc.subjectPolish EEZpl_PL
dc.subjectBaltic Seapl_PL
dc.subjectADCP instrumentspl_PL
dc.subjectwaves at open seapl_PL
dc.subjectsimultaneous two-point wave measurementspl_PL
dc.titleWave analysis for two-point measurements in the Polish EEZ of the Baltic Seapl_PL
dc.title.alternativeAnaliza falowania dla pomiarów dwupunktowych na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Morski w Gdańsku, Zakład Oceanografii Operacyjnej, Polskapl_PL
dc.description.epersonRenata Kozak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International