Show simple item record

dc.contributor.authorKwiecińska, Monika
dc.date.accessioned2016-05-31T07:59:38Z
dc.date.available2016-05-31T07:59:38Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9651
dc.description.abstractDoświadczenia autorki opracowania, wynikające z obserwacji rzeczywistości, i wyniki badań własnych, przeprowadzonych na 120 organizacjach niedochodowych z terenu Dolnego Śląska za pomocą ankiety badawczej i obserwacji jawnej, bezpośredniej, wskazują, że zarządzanie nie jest najmocniejszą stroną stowarzyszeń i fundacji. Zbyt skromna liczba badań poświęconych tym zagadnieniom nie pozwala sformułować rekomendacji sprzyjających poprawie istniejącego stanu rzeczy. Konieczne jest zatem dokonanie diagnozy stanu zarządzania oraz problemów organizacji niedochodowych w tym zakresie. Celem tego opracowania jest przedstawienie analizy stanu w obszarze zarządzania, w tym strategicznego, w podmiotach non-profit z Dolnego Śląska i wniosków z niej wynikających.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectzarządzanie strategiczne w organizacjach non-profitpl_PL
dc.subjectorganizacje non-profitpl
dc.titleZarządzanie strategiczne w organizacjach niedochodowych - wyniki badańpl_PL
dc.title.alternativeStrategic Management in Non Profit Organizations - Results of Researchen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.description.epersonMonika Kwiecińska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska