Show simple item record

dc.contributor.authorKwiecińska, Monika
dc.date.accessioned2016-05-31T08:01:47Z
dc.date.available2016-05-31T08:01:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9652
dc.description.abstractNiniejsze opracowanie ma na celu identyfikację typów kultury organizacyjnej w organizacjach non-profit na podstawie badania własnych autorki prowadzonych w latach 2005-2006. Badaniami objęto 120 stowarzyszeń i fundacji w rejonie Dolnego Śląska. Zastosowano różne techniki badawcze, w tym obserwacje uczestniczącą, analizę dokumentacji i ankietę badawczą. Przedmiotem badania były różnorodne przejawy kultury organizacyjnej, takie jak normy, wartości, stopień sformalizowania, styl zarządzania, partycypacja, podejście do zmian, podejście do zasobów ludzkich. Analiza i typologia kultury organizacyjnej, zastosowana do celów badania, opiera się na modelu wprowadzonym przez L. Sułkowskiego w pracy "Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych" Wyniki badań wskazują, że kultura organizacyjna przejawiająca się w organizacjach poddanych badaniom to tzw."dynamiczna społeczność".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjecttypologia kultur organizacyjnychpl_PL
dc.subjectkultura organizacyjna organizacji non-profitpl_PL
dc.titleKultura organizacyjna w organizacjach non-profit - wyniki badańpl_PL
dc.title.alternativeOrganizational Culture in Non-profit Organizations - Research Findingsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.description.epersonMonika Kwiecińska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska