Show simple item record

dc.contributor.authorZierke, Piotr
dc.date.accessioned2016-06-02T21:52:34Z
dc.date.available2016-06-02T21:52:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationZierke P., Poszanowanie dziedzictwa architektonicznego w procesie projektowania na przykładzie Irlandii, [online]pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9670
dc.description.abstractPolska dysponuje przepisami umożliwiającymi skuteczną ochronę dziedzictwa kulturowego. Już w 1976 r. ratyfikowano Konwencję UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Trzy lata temu podpisano Konwencję Rady Europy o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy (Granada 3.10.1985). Jednak można odnieść wrażenie, że poza obiektami wpisanymi do Rejestru Zabytków w Polsce dziedzictwo kulturowe, a zwłaszcza architektoniczne jest nie w pełni chronione. Składają się na nie bowiem nie tylko najstarsze obiekty budowlane, ale ogół zabudowy miast i wsi tworzących specyficzną tożsamość miejsca i częstokroć unikalny krajobraz. Od 2003 r. istnieje w polskim prawodawstwie pojęcie dobra kultury współczesnej. Poza nielicznymi inicjatywami lokalnymi nie udało się jednak do tej pory zdefiniować ogólnej listy ww. dóbr kultury podlegających ochronie (poza obowiązującymi Rejestrami Zabytków). Pogłębiający się chaos przestrzenny polskich miast i wsi spowodowany wadliwym prawodawstwem, brakiem właściwego planowania urbanistycznego, oraz podejściem inwestorów przedkładających własny zysk nad poszanowanie przestrzeni przyczynia się do zatracenia lokalnych tradycji budowlanych. Jednym z krajów, które 14 lat wcześniej niż Polska podpisały Konwencję Rady Eu-ropy o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy była Irlandia. Przez ten czas przygotowano w tym kraju zestaw wytycznych zmierzających do ochrony jego spuścizny architektonicznej, oraz wdrożono procedury mające na celu właściwą ocenę krajobrazu, oraz ochronę lokalnego dziedzictwa architektonicznego, w oparciu o zgodne z wytycznymi formy nowo projektowanych obiektów budowlanych. Funkcjonowanie i rodzaj ww. procedur i wytycznych w projektowaniu zostanie przedstawione w niniejszym artykule.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectlokalne tradycje budowlanepl_PL
dc.subjecttożsamość kulturowapl_PL
dc.subjectIrlandiapl_PL
dc.subjectarchitektura wernakularnapl_PL
dc.subjectdziedzictwo architektonicznepl_PL
dc.titlePoszanowanie dziedzictwa architektonicznego w procesie projektowania na przykładzie Irlandiipl_PL
dc.title.alternativeRespecting the architectural heritage in the design process based on example of Irelandpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Poznańska, Wydział Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennegopl_PL
dc.description.epersonPiotr Zierke
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska