Show simple item record

dc.contributor.authorJemioło, Stanisław
dc.contributor.authorGajewski, Marcin
dc.date.accessioned2016-06-03T06:32:19Z
dc.date.available2016-06-03T06:32:19Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationJemioło S., Gajewski M., Zastosowanie programu SYSWELD w modelowaniu resztkowych naprężeń pospawalniczych, Zeszyty Naukowe, Budownictwo, z.143, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9673
dc.description.abstractPraca jest kontynuacją artykułów [27,28], w których zastosowano teorię nieustalonego przepływu ciepła z uwzględnieniem przejść fazowych stali. Zaprezentowana w [28] symulacja numeryczna procesów termo-metalurgicznych wywołanych poruszającym się źródłem ciepła jest w tej pracy punktem wyjścia do analizy odkształceń trwałych i naprężeń resztkowych w połączeniach spawanych blach stalowych. W celu sformułowania zagadnienia ze sprzężeniem pól termicznych i metalurgicznych z polami mechanicznymi zastosowano teorię mieszanin oraz teorię sprężystości i plastyczności w ramach teorii zmiennych wewnętrznych. Szczególną uwagę zwrócono na sposób przygotowania kompletu niezbędnych danych termiczno-metalurgiczno-mechanicznych poszczególnych faz stali, które konieczne są w symulacji procesu spawania. Rozwiązania zadań modelujących połączenie czołowe i pachwinowe blach stalowych uzyskano stosując metodę elementów skończonych (MES) i programy SYSTUS [62], SYSWELD [63-65] i SYSWORLD [66].pl_PL
dc.description.abstractThe paper is a continuation of [27,28], where phenomenological theory of unsteady heat flow including phase change phenomena in steel is applied. A numerical simulations of termo-metalurgical processes due to moving heat source were basic for analysis of permanent deformation and residual stresses in the welded steel joints. The mixture theory, theory of elasticity and plasticity based of internal variables framework are used to formulate coupling of thermo-metallurgical with mechanical fields. The way of preparing of thermo- mechano- metallurgical data for each phase needed for welding simulation is strongly emphasized. The finite element method and programs: SYSTUS [62], SYSWELD [63-65] and SYSWORLD [66] are used to model and solve the problem of butt joints of steel blanks.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiejpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectfempl_PL
dc.subjectmespl_PL
dc.subjectweldingpl_PL
dc.subjectobróbka cieplnapl_PL
dc.subjectSYSWELDpl_PL
dc.subjectspawaniepl_PL
dc.titleZastosowanie programu SYSWELD w modelowaniu resztkowych naprężeń pospawalniczychpl_PL
dc.title.alternativeSYSWELD PROGRAM APPLICATION IN MODELLING OF RESIDUAL POSTWELDING STRESSESpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawskapl_PL
dc.description.epersonMarcin Gajewski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.