Show simple item record

dc.contributor.authorTrzebiński, Jerzy
dc.contributor.authorZięba, Mariusz
dc.date.accessioned2013-03-01T15:00:17Z
dc.date.available2013-03-01T15:00:17Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationTrzebiński, J., Zięba M. Nadzieja, strata i rozwój. Psychologia Jakości Życia T. 2, 2003, nr 1, s. 5-33.pl
dc.identifier.issn1644-1796
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/967
dc.descriptionAfter Erikson's (1963, 1964) conceptualization, a new theory of basie hope is proposed. Basic hope is considered as a fundamental constitu-ent of an individual's world view, mostly unconscious and very early leamed. It consists of belief in two characteristics of the world: its higher order and sense and its generał positivity toward human being. 12 - Items Basic Hope Inventory (BHI-12) was developed to measure the strength of the basie hope. The first data indicate that basie hope correlates positively with adaptive reactions to personal loss and with constructive long-term conseąuences of it and that these correlations are autonomous from optimism and hope for success (Snyder 1994). Basic hope seems to predict positive effects of a psychotherapy, it correlates positively with well-being and negatively with anxiety, depres-sion and psychosomatic symptoms.pl
dc.description.abstractCelem artykułu jest prezentacja rozwiniętej konceptualizacji nadziei podstawowej. Odwołując się do teorii Eriksona, nadzieję podstawową należy rozumieć jako ogólne przeświadczenie o sensowności oraz przychylności świata wobec ludzi. Przeświadczenie to jest wcześnie nabywane w pierwszych kontaktach dziecka z bliskimi osobami i stanowi ważną podstawę dalszego rozwoju psychicznego. Silna nadzieja sprzyja konstruktywnemu radzeniu sobie z sytuacją zagrożenia lub rozpadu tadu poznawczego i emocjonalnego wykształconego przez jednostkę i jej partnerów w kontaktach z otoczeniem. Zbudowano narzędzie badające siłę nadziei (BHI-12) o satysfakcjonujących parametrach. Zaprezentowane wyniki pierwszych badań pozytywnie weryfikują nasze hipotezy. Stwierdzono, że w podobnych trudnych sytuacjach życiowych ludzie o silniejszej nadziei wykazują bardziej adaptacyjne sposoby radzenia sobie i że występują u nich bardziej konstruktywne zmiany na poziomie postaw i uznawanych wartości. Okazało się, że nadzieja podstawowa odgrywa w tych sytuacjach większą rolę regulacyjną niż optymizm i wiara we własny sukces. Stwierdzono pozytywny związek siły nadziei z zadowoleniem z życia i zdrowiem psychicznym, a negatywny z lękiem, objawami psychosomatycznymi i depresyjnością.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherSzkoła Wyższa Psychologii Społecznejpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectradzenie sobie ze stresempl
dc.subjectstratapl
dc.subjectnadzieja podstawowapl
dc.subjectnadziejapl
dc.subjectErikson Erik H.pl
dc.titleNadzieja, strata i rozwójpl
dc.title.alternativeHope, loss and personal growthpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Wyższa Psychologii Społecznejpl
dc.description.epersonAnna Sałgut
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska