Użytkownicy tego repozytorium mogą zalogować się by obejrzeć tę pozycję.

Login

Podaj następujące informacje aby poprosić osobę odpowiedzialną za tę pozycję o jej kopię.

Polsko-litewskie korpusy równoległe. Elementy anotacji semantycznej z zakresu modalności możliwościowej i kwantyfikacji zakresowej

Na ten adres zostanie wysłany żądany dokument.