Show simple item record

dc.contributor.authorLionis, Christos
dc.contributor.authorPetelos, Elena
dc.date.accessioned2016-06-16T09:18:49Z
dc.date.available2016-06-16T09:18:49Z
dc.date.issued2016-05-09
dc.identifier.issn2080-2021
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9799
dc.description.abstractWith research and innovation being key elements to ensure a prosperous future for the European Union (EU) and figuring prominently in the Europe 2020 strategy, the EU funds research and innovation, and supports cross-border collaboration, but, also, local initiatives, to an unprecedented scale. The success of the funding-seeking effort heavily relies upon establishing a continuous flow of up-to-date information, including assessing the needs of researchers and practitioners seeking funding, not only regarding funding opportunities and requirements, but, also, about project and research management tools, wider EU priorities and how to, respectively, utilize and embed these in any proposal. The experience of the Clinic of Social and Family Medicine (CSFM) of the School of Medicine at the University of Crete (UoC) in developing proposals, building consortia and securing funding has been substantial over the past decade, and the aim of this short introductory paper is to provide some background information to help fellow researchers better prepare for the development of a successful proposal.pl_PL
dc.description.abstractMając na uwadze, że badania naukowe i innowacje są kluczowymi elementami zapewniającymi pomyślną przyszłość Unii Europejskiej, co jest także mocno podkreślane w strategii Europy 2020, UE na niespotykaną dotąd skalę kładzie nacisk na wsparcie badań naukowych i innowacji, współpracy międzynarodowej i lokalnej. Sukces wysiłków ubiegania się o finansowanie w dużej mierze zależy od zapewnienia stałego przepływu aktualnych informacji, zwłaszcza dotyczących oceny potrzeb naukowców i praktyków poszukujących funduszy, nie tylko w odniesieniu do wysokości dofinansowania i wymagań formalnych, ale także biorących pod uwagę narzędzia zarządzania projektem i badaniami, uwzględnienia szerszych priorytetów Unii Europejskiej, oraz ich zaadresowania i opisania w każdym wniosku o dofinansowanie. Zebrane w ciągu ostatniej dekady doświadczenia w opracowywaniu wniosków, tworzeniu konsorcjów i zabezpieczaniu źródeł finansowania Kliniki Medycyny Społecznej i Rodzinnej (CSFM) Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kreteńskiego (UoC) były znaczne. Celem tej krótkiej publikacji jest przybliżenie pewnych niezbędnych informacji, które mogą pomóc kolegom naukowcom w lepszym przygotowaniu udanego wniosku o dofinansowanie.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolupl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
dc.subjectfundingpl_PL
dc.subjectcalls for proposals published by the European Commissionpl_PL
dc.subjectproposal writingpl_PL
dc.subjectinnovationpl_PL
dc.subjectcapacity buildingpl_PL
dc.subjectresearch in the field of healthcarepl_PL
dc.subjectfinansowaniepl_PL
dc.subjectzaproszenia do składania wniosków publikowane przez Komisję Europejskąpl_PL
dc.subjectprzygotowywanie wnioskówpl_PL
dc.subjectinnowacjapl_PL
dc.subjectbudowanie potencjałupl_PL
dc.subjectbadania naukowe w dziedzinie opieki zdrowotnejpl_PL
dc.titleDeveloping and submitting a proposal for fund ing in the field of healthcare research or capacity build ing in response to a call for proposals pu blished by the Eu ropean Commission: lessons learned and experienc es gained by the Research Group of Clinic of Social and Family Medicine of the Sc hool of Medicine at the University of Crete in Greecepl_PL
dc.title.alternativeOpracowanie i składanie wniosków o granty badawcze w obszarze tworzenia potencjału i opieki zdrowotnej do europejskich instytucji finansujących: wnioski i doświadczenia zdobyte przez Grupę Naukową Kliniki Medycyny Społecznej i Rodzinnej Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kreteńskiego w Grecjipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationClinic of Social and Family Medicine, University of Crete, Heraklion, Greecepl_PL
dc.description.epersonNatalia Ptak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International