Show simple item record

dc.contributor.authorSzołtysek, Katarzyna
dc.contributor.authorDziuba, Szymon
dc.date.accessioned2016-06-22T20:17:55Z
dc.date.available2016-06-22T20:17:55Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationPrzegląd krajowych jednostek certyfikujących rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne w świetle projektu rozporządzenia o rolnictwie ekologicznym / Katarzyna Szołtysek, Szymon Dziuba.// Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2007, nr 1185, s. 192-204 rys.pl_PL
dc.identifier.issn1732-0690
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9827
dc.description.abstractDo 1996 r. atestacja gospodarstw ekologicznych w Polsce miała charakter atestacji trzeciej strony , a jedyną polską organizacją atestującą do tego okresu był EKOLAND. W latach 1996-1998 nastąpiło wydzielenie kolejnych instytucji kontrolnych, działających niezależnie od EKOLAND-u (np. Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego PTRE). Stowarzyszenie EKOLAND zostało powołane do życia przez rolników-praktyków, a merytoryczną i organizacyjną odpowiedzialność za system kryteria - inspekcja - atestacja przyjął Konwent Ekologiczny. Był to pięcioosobowy zespół specjalistów powołany spośród inicjatorów ruchu. Zarówno kryteria, jak i system atestacji gospodarstw ekologicznych wywodziły się wówczas z założeń IFOAM [6; 15], których przekładu na język polski dokonało Stowarzyszenie w lutym 1990 r. Kolejna edycja kryteriów, uzupełniona także o kryteria przetwórstwa, opublikowana została w lutym 1993 r. Własne kryteria rolnictwa ekologicznego Stowarzyszenia EKOLAND, stanowiące podstawę do inspekcji i atestacji, EKOLAND opublikował dopiero w styczniu 1994 r. Stowarzyszenie EKOLAND opierało się, oprócz wytycznych IFOAM, również na innych aktach prawnych, takich jak: - rozporządzenie Rady EWG nr 2092/91 z 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. - rozporządzenie nr 1804/92 z 19 lipca 1999 r. uzupełniające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych w celu włączenia produkcji zwierzęcejpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectEKOLANDpl_PL
dc.subjectKrajowe Jednostki Certyfikujące Rolnictwopl_PL
dc.subjectPolskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego PTREpl_PL
dc.subjectrolnictwo ekologicznepl_PL
dc.titlePrzegląd krajowych jednostek certyfikujących rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne w świetle unijnej ustawy o rolnictwie ekologicznympl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiupl_PL
dc.description.epersonSzymon T. Dziuba
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska