Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska, Dorota
dc.contributor.authorRyszkowski, Wojciech
dc.date.accessioned2016-06-28T12:03:52Z
dc.date.available2016-06-28T12:03:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKozłowska D., Ryszkowski W., Kategoria zadowolenia jako kryterium oceny konferencji (KSOW, PO Ryby 2007-2013) [w:] Kozłowska D., Kozłowski L. (red.), 2015, Innowacyjne działania i gospodarstwa na obszarach wiejskich, PTG OT, Toruń, s. 266-278.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-63503-73-4
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9868
dc.description.abstractDynamiczny rozwój przemysłu w Polsce przypada na koniec lat 90-tych XX wieku. Wśród różnorodnych spotkań dużą popularnością cieszą się konferencje, którym oprócz założeń naukowo – praktycznych towarzyszy aspekt miłej atmosfery i rekreacji. Ostatnie lata pokazują, że konferencje organizowane na obszarach wiejskich zyskują na znaczeniu i zadowoleniu z pobytu w bliskości z przyrodą. Kategoria zadowolenia często utożsamiana jest z pojęciem szczęścia i satysfakcji. Celem podjętej tematyki w niniejszej publikacji było oszacowanie zadowolenia uczestników konferencji realizowanych przy pomocy instrumentu KSOW36 i PO Ryby 2007-201337. Badania wykazały, że 60,10% oceniło bardzo dobrze i dość dobrze (30,18%) zrealizowane konferencje. Najwięcej ekspertów (75%) na poziomie bardzo dobrym oceniło etap przybycia na miejsce pobytu – realizacji konferencji. Główne wyznaczniki satysfakcji na poziomie bardzo dobrym odnosiły się do: wysokiego poziomu organizacyjnego (52,94%); życzliwej atmosfery i bezkonfliktowości (41,18%); merytoryczności i dyskusji (41,18%); nawiązania nowych kontaktów i współpracy (23,53%) oraz prelekcji praktycznych, pokazów, warsztatów i wyjazdów studyjnych (23,53%).pl_PL
dc.description.abstractThe dynamic development of the industry of meetings has been dated to the end of 1990s. Amongst various types of meetings, conferences seem to have gained popularity. These are relatively small in number of participants, and aside from having a scientific-practical aspect, they are also associated with a pleasant atmosphere and recreation. Recent years have shown that conferences organized in rural areas are becoming more and more popular and the factor of being close to nature contributes to considerable satisfaction of their participants. The category of satisfaction is often associated with happiness. The aim of this publication is to assess the satisfaction of participants who took part in conferences organized by instruments of KSOW (The National Rural Network) and OP FISH 2007-2013 (the Operational Programme FISH). The research has shown that these sort of conferences have been evaluated as very good by 60.1 % of the experts and as relatively good by 30.18% of the experts. The largest percentage of experts, which is 75 %, gave their higher rating to the aspect of arrival to the conference venue and holding of the conference. The key determination rating of satisfaction as very good related to: high organizational level (52.94%); friendly atmosphere and the absence of conflict (41.18%); the content and discussion (41.18%); establishing new contacts and cooperation (23.53%); as well as the useful presentations, displays, workshops and study visits (23.53%).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPTG, Toruńpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectPO Ryby 2007-2013pl_PL
dc.subjectKSOWpl_PL
dc.subjectkonferencjapl_PL
dc.subjectsatysfakcjapl_PL
dc.subjectzadowoleniepl_PL
dc.subjectOP FISH 2007-2013pl_PL
dc.subjectKSOW (The National Rural Network)pl_PL
dc.subjectconferenceen
dc.subjectsatisfactionen
dc.subjecthappinessen
dc.titleKategoria zadowolenia jako kryterium oceny konferencji (KSOW, PO Ryby 2007-2013)pl_PL
dc.title.alternativeThe Category of Satisfaction as a Criterion of Conference Assessment (KSOW, OP Fish 2007-2013)en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmupl_PL
dc.contributor.organizationKatedra Zarządzania i Ekonomii, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonDorota Kozłowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska