Show simple item record

dc.contributor.authorKrupa, Bożena
dc.date.accessioned2016-07-06T17:31:46Z
dc.date.available2016-07-06T17:31:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-83-62074-66-2
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9965
dc.descriptionOblicza uzależnień: terapia jako przywracanie wolności (red) Poleszak Od lat buntując się przeciwko psychologicznym i pedagogicznym falsyfikacjom, tworzonym w zaciszu "biurkowych teorii", z pełnym przekonaniem polecam książkę rzetelną, mądrą i przydatną praktykom i teoretykom. Praca zredagowana przez dr. Wiesława P. Poleszaka wprowadza do dyskursu psychologiczno-pedagogicznego (wreszcie!) naukową i analityczną wartość dodaną, rzetelną wiedzę naukową, źródłowaną w empirycznie weryfikowanych badaniach neurologicznych, psychologicznych, psychiatrycznych i pedagogicznych oraz najwyższych lotów refleksji humanistycznej. To nie kolejna "akademicka" próba opisania patologii społecznych i uzależnień, popełniona przez naukowców teoretyków, którzy nigdy nie pracowali z osobami uzależnionymi, lecz zbiór spójnych analitycznie prac naukowych o wysokiej praktycznej użyteczności. Tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytania o trudności pracy z osobami uzależnionymi, mechanizmy przebiegu new addiction, wreszcie poszukują argumentów do codziennej pracy pedagogicznej i psychologicznej książka nie zawiedzie. Z recenzji: prof. dr. hab. Mariusza Jędrzejkipl_PL
dc.description.abstractDiagnoza problemów dotyczących uzależnień wśród dzieci i młodzieży, prezentowanych postaw wobec uzależnień służy przede wszystkim dostosowaniu odpowiednich działań profilaktycznych. Diagnoza ma charakter dynamiczny i wymaga stałej aktualizacji stąd koniecznym jest monitoring środowiska szkolnego. Szkoła to instytucja uczestnicząca w procesie socjalizacji czyli wspomagania młodych ludzi w internalizacji norm i wartości oraz w rozwoju celowo ukierunkowanym na osiągnięcie pełni zdrowia i dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej i jeśli chcemy skutecznie przeciwstawiać się zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży, to musimy znaleźć odpowiedź na podstawowe pytani: czyli po pierwsze dlaczego środki psychoaktywne okazują się aż tak atrakcyjne dla młodego człowieka, po drugie jaka jest świadomość zagrożeń wśród dzieci i młodzieży i wreszcie po trzecie co młody człowiek wie o sobie samym w relacji do wiedzy na temat otaczającego świata, jak sobie radzi z bolesnymi emocjami oraz negatywnymi naciskami ze strony środowiska. W pierwszej części pracy zwrócono uwagę na czynniki sprzyjające sięganiu po substancje psychoaktywne i dokonano próby wyszczególnienia parametrów, które stanowią ryzyko lub ochronę w relacji: młodzi - dorośli. W dalszej części dokonano analizy badań z jednoczesnym porównaniem otrzymanych wyników z efektami badań ogólnopolskich i europejskich. Przeprowadzone badania ukazują rozmiary zjawiska używania substancji psychoaktywnych w środowisku szkolnym w grupie młodzieży 17-letniej, jak też dają obraz postaw prezentowanych przez młodych ludzi w stosunku do alkoholu, narkotyków i papierosów. Uzyskane wyniki wskazały na występowanie zespołu zachowań ryzykownych w grupie młodzieży (m.in.15 % uczniów pali papierosy, ponad 80% badanych uczniów przeszło inicjację alkoholową, a 42,5% ma za sobą epizody upicia się, zażywania narkotyków (13,4%) i czynników sytuacyjnych jako wiodących przy podejmowaniu decyzji o używaniu bądź nie używaniu substancji psychoaktywnych. Drugą część pracy stanowią wyniki badań dotyczące nowych uzależnień (uzaleznienia od Internetu). Wnioski z badań wskazują iż nadmierne korzystanie z Internetu jest problemem o stosunkowo dużych rozmiarach i dynamice i wydaje się zasadne aby więcej uwagi poświęcić temu zjawisku w profilaktyce szkolnej. Cechę wspólną uzaleznień substancjalnych jak i nowych uzaleznień stanowią problemy młodzieży dotyczace sfery emocjonalnej i relacji ja - inni.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInnovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoły Ekonomii i Innowacji , Lublinpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectprofilaktykapl_PL
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjectuzależnieniapl_PL
dc.titlePostawy młodzieży wobec uzależnieńpl_PL
dc.title.alternativeOblicza uzależnień: terapia jako przywracanie wolności (red) Poleszakpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportpl_PL
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódźpl_PL
dc.description.epersonBożena Krupa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.