Show simple item record

dc.contributor.authorAugustyn, Kamil
dc.date.accessioned2016-07-11T06:52:42Z
dc.date.available2016-07-11T06:52:42Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-80-89383-14-6
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9989
dc.description.abstractW polskim sektorze elektroenergetycznym można zauważyć wieloletnie zaniedbania inwestycyjne. W celu racjonalnego zaplanowania inwestycji niezbędne jest wykonywanie predykcji elektroenergetycznych. Mnogość metod prognozowania oraz zróżnicowane metodologie prowadzenia analiz sprawiają, że w środowisku naukowym istnieje spór co do długookresowego kształtowania się popytu na energię elektryczną w Polsce. W artykule przedstawiono prognozę autorską zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce do 2015 roku, uzyskaną za pomocą metody trendu pełzającego z wagami harmonicznymi. Otrzymaną predykcję porównano z prognozami wybranych autorów. Na tym tle ukazano ważną rolę, jaką odgrywają systemy Business Intelligence w procesie budowy modeli prognostycznych, za pomocą których można uzyskać stosunkowo wysoką jakość wyników.pl_PL
dc.description.abstractMany years of investment neglect can be seen in polish electricity sector. For rational investment planning in sector, is necessary to perform electricity consumption forecasts. A wide range of different forecasting methods and analysis methodology makes, there is a disagreement in the scientific community, in the matter of the long-term development of the electricity demand in Poland. In the paper is given an original forecast of electricity demand in Poland to 2015 year, obtained by the method of creeping trend with harmonic weights. The result of the prediction was compared with forecasts of selected authors. The important role of Business Intelligence systems was illustrated in the process of creating forecasting models. Such models offer relatively good results.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherEkonomická Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska Fakulta v Košiciach, Vydavateľ Výskumný ústav stavebnej informatiky, s.r.o.pl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectbusiness intelligenceen
dc.subjectenergia elektrycznapl_PL
dc.subjectelektroenergetykapl_PL
dc.subjectprognozowaniepl_PL
dc.subjectelectricityen
dc.subjectelectric power engineeringen
dc.subjectforecastingen
dc.titlePrognozy zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce do 2015 roku – optymalizacyjna rola Business Intelligencepl_PL
dc.title.alternativeForecasts of electricity demand in Poland in the period to 2015 – optimization role of Business Intelligenceen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.description.epersonKamil Augustyn


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.