Show simple item record

dc.contributor.authorZiemblicki, Bartosz
dc.date.accessioned2016-07-12T08:58:56Z
dc.date.available2016-07-12T08:58:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationB. Ziemblicki, Międzynarodowe organizacje gospodarcze a prawa człowieka, [w:] K. Karski (red.) „Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego”, Warszawa 2015,pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9996
dc.description.abstractWzrost zainteresowania doktryny prawa międzynarodowego zagadnieniem relacji praw człowieka i międzynarodowych organizacji gospodarczych zaczął się kilkanaście lat temu. Wpływ WTO, BŚ i MFW na prawa człowieka nie jest współcześnie kwestionowany. Należy podkreślić, że wpływ ten bywa pozytywny, ale zdarza się, że organizacje te niekiedy przyczyniają się do naruszeń praw człowieka. Poglądy na temat prawnego obowiązku ochrony praw człowieka przez między-narodowe organizacje gospodarcze są rozbieżne. Można dostrzec większą skłonność do uznania takiego związania w odniesieniu do instytucji Bretton Woods niż WTO. Jednak w żadnym przypadku argumentacja nie jest do końca przekonująca, a w szczególności nie znajduje potwierdzenia w orzecznictwie czy samych traktatach. W odpowiedzi na krytykę, każda z omawianych organizacji przyjęła pewne mechanizmy, których celem jest przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka ze strony tych organizacji. Działania te zasługują na odnotowanie i docenienie. Jednak wprowadzone rozwiązania są fasadowe, selektywne, pozbawione niezależności bądź wiedzy eksperckiej z zakresu praw człowieka. W szczególności żadna z organizacji nie używa nawet nazewnictwa z tej dziedziny. Główny wniosek płynący zatem z analizy stanu ochrony praw człowieka w międzynarodowych organizacjach gospodarczych jest taki, że mimo znacznego wzrostu zainteresowania tą materią ze strony środowisk naukowych, trudno jest dostrzec znaczące zmiany instytucjonalne w tych organizacjach. Poglądy obserwatorów na- leży bardziej traktować jako postulaty de lege ferenda niż refleksje nad prawem de lege lata. W konsekwencji trudno mówić o rzeczywistym rozwoju prawa międzynarodowych organizacji gospodarczych w tym kierunku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherBellonapl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectMiedzynarodowy Fundusz Walutowypl_PL
dc.subjectInternational Monetary Funden
dc.subjectIMFen
dc.subjectBank Światowypl_PL
dc.subjectWorld Banken
dc.subjectWorld Trade Organizationen
dc.subjectWTOen
dc.subjectBretton Woodspl_PL
dc.subjecthuman rightsen
dc.subjectprawa człowiekapl_PL
dc.titleMiędzynarodowe organizacje gospodarcze a prawa człowiekapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.description.epersonBartosz Ziemblicki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.