Pomoc

To krótkie wprowadzenie do obsługi repozytorium składa się z kilku części:

Przeglądanie repozytorium

przeglądaj - menu boczne

Ilustracja 1. Odnośniki do filtrów mechanizmu przeglądania

Repozytorium można przeglądać według podstawowych informacji o znajdujących się w nim zasobach. Zdefiniowane filtry umożliwiają przeglądanie według daty wydania, autorstwa, tytułu, tematu oraz afiliacji. Można przeglądać całą zawartość repozytorium (opcja „całe repozytorium”) lub jej część (po przejściu do wybranej kolekcji uaktywania się opcja „ta kolekcja”).

Ilustracja nr 1 prezentuje przykładową zawartość fragmentu strony zawierającej odnośniki do filtrów mechanizmu przeglądania.

Po wybraniu rodzaju przeglądania, można łatwo przechodzić do szczegółowych wyników. Na przykład filtrowanie według autorstwa pozwala wybrać pierwszą literę lub wpisać kilka pierwszych liter nazwiska autora (ilustracja nr 2). Analogicznie obsługuje się mechanizm przeglądania w wypadku pozostałych kryteriów.

Ilustracja 2. Filtrowanie według autorstwa

Jak dodawać do repozytorium (pierwszy sposób)

W menu bocznym, w polu Moje konto, należy kliknąć Dodawanie pozycji.

Moje konto

Ilustracja 1. Boczny panel „Moje konto”

Pierwszym krokiem jest określenie kolekcji, w której będzie zapisana dodawana pozycja.

Wybór kolekcji

Ilustracja 2. Wybór kolekcji

W kolejnych dwóch krokach należy podać jak najwięcej informacji opisujących dodawany materiał. Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi – muszą być wypełnione, aby pozycja została dodana.

Opisywanie pozycji, część 1

Ilustracja 3. Opisywanie pozycji, część 1

Opisywanie pozycji, część 2

Ilustracja 4. Opisywanie pozycji, część 2

Następny krok to przesłanie dodawanego pliku, który można opatrzyć krótkim opisem. Można dodać więcej niż jeden plik – w tym celu należy nacisnąć przycisk Dodaj plik i kolejne.

Dodawanie pliku

Ilustracja 5. Dodawanie pliku

Przed zakończeniem dodawania materiału, można udzielić do niego licencji.

Udzielanie licencji

Ilustracja 6. Udzielanie licencji

Po określeniu licencji, pojawi się prośba na przejrzenie wprowadzonych danych pod kątem ich poprawności.

Sprawdzenie poprawności

Ilustracja 7. Sprawdzenie poprawności

Naciśnięcie przycisku Rejestracja dodawania kończy proces dodawania – materiał jest przesyłany do weryfikacji przez redaktora repozytorium.

Koniec procesu dodawanie

Ilustracja 8. Koniec procesu dodawania

Jak dodawać do repozytorium (drugi sposób)

Nawigując po strukturze repozytorium należy prześć do kolekcji, w której będzie zapisana dodawana pozycja. Następnie używając odnośnika „Dodaj nową pozycję do tej kolekcji” uruchamia się dodawanie nowego dokumentu (pozycji).

Wybór kolekcji

Ilustracja 1. Wybór kolekcji

Właściwy proces dodawania polega na opisaniu – w dwóch kolejnych dwóch krokach – dodawanego materiału. Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi – muszą być wypełnione, aby pozycja została dodana.

Opisywanie pozycji, część 1

Ilustracja 2. Opisywanie pozycji, część 1

Opisywanie pozycji, część 2

Ilustracja 3. Opisywanie pozycji, część 2

Następny krok to przesłanie dodawanego pliku, który można opatrzyć krótkim opisem. Można dodać więcej niż jeden plik – w tym celu należy nacisnąć przycisk Dodaj plik i kolejne.

Dodawanie pliku

Ilustracja 4. Dodawanie pliku

Przed zakończeniem dodawania materiału można udzielić do niego licencji.

Udzielanie licencji

Ilustracja 5. Udzielanie licencji

Po określeniu licencji, pojawi się prośba na przejrzenie wprowadzonych danych pod kątem ich poprawności.

Sprawdzenie poprawności

Ilustracja 6. Sprawdzenie poprawności

Naciśnięcie przycisku Rejestracja dodawania kończy proces dodawania – materiał jest przesyłany do weryfikacji przez redaktora repozytorium.

Koniec procesu dodawanie

Ilustracja 7. Koniec procesu dodawania

Moje konto

moje konto - menu boczne

Ilustracja 1. Odnośniki do funkcji związanych z obsługą konta użytkownika

Dostęp do funkcji związanych z kontem użytkownika w repozytorium jest zawsze możliwy z poziomu okienka Moje konto. Zawiera ono listę aktywnych odnośników, wywołujących jedną z pięciu dostępnych dla użytkownika funkcji.

Profil

Funkcja pozwalająca edytować podstawowe informacje o użytkowniku.

moje konto - profil

Ilustracja 2. Edycja profilu użytkownika

Podstawowym identyfikatorem konta i użytkownika jest adres email podany w procesie rejestracji. Tej informacji nie można edytować.  Kolejne dwa pola pozwalają określić imię oraz nazwisko użytkownika - nie mogą one pozostać puste. Pole kontakt pozwala dodać informację o innym niż podstawowy adres e-mail sposobie kontaktu. Pozostałe pola są jasno wyjaśnione w paskach podpowiedzi poniżej nagłówków.

Dodawanie pozycji

moje konto - profil

Ilustracja 3. Dodawanie pozycji do repozytorium

Skrót pozwalający przejść bezpośrednio do dodawania nowych pozycji do repozytorium.

Pozycje dodane

Funkcja pozwalająca przeglądać pozycje, które są w trakcie dodawania przez użytkownika albo oczekują na kolejny krok przepływu pracy (zazwyczaj przejrzenie przez redaktora repozytorium).

Wyloguj

Funkcja pozwalająca wylogować się z konta.

CC-BY Tekst udostępniany na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz ICM UW.