Wyświetlanie pozycji 1-20 z 18729

  • Zastosowanie technologii blockchain w transporcie morskim. Studium przypadku 

   Kucharczyk, Weronika; Kucharczyk, Mateusz; Szpilko, Danuta (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Od 2018 roku blockchain stał się jednym z najpopularniejszych tematów sektora technologicznego i biznesu. Technologia ta, oparta na wykorzystaniu łańcuchów blokowych, czyli następujących po sobie segmentów danych, stała ...
  • Koszty prac badawczo-rozwojowych w sprawozdawczości finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej 

   Dyhdalewicz, Anna; Miniewski, Andrzej; Zalewski, Artur (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Celem artykułu jest identyfikacja kosztów działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy rachunkowości oraz odpowiedź na pytanie, jak klasyfikacja zgodna z prawem bilansowym determinuje ujmowanie kosztów prac badawczo-rozwojowych ...
  • Wstępna ocena gospodarowania środkami pieniężnymi w teorii i praktyce 

   Dyhdalewicz, Anna; Laskowski, Mateusz; Kotowski, Kamil (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Celem artykułu jest wykorzystanie analizy ośmiu przypadków wartości przepływów pieniężnych do syntetycznej oceny sytuacji finansowej wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Treści ...
  • Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów 

   Samuk, Grzegorz; Sidorowicz, Izabela (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Na decyzje zakupowe dotyczące wyboru kanału sprzedaży, jak i wyboru produktów ma wpływ wiele czynników. Czynniki te mogą być związane bezpośrednio z konsumentem, ale również mogą być spowodowane otoczeniem, w którym ...
  • Promotion and strategy of Burger King on the Covid-19 pandemic situation and its impact on customer behavior 

   De Almeida, Lucile; Petrocian, Luciné; Janowska, Anna; Domalewski, Piotr (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   In this article we will analyze the marketing activities undertaken by burger king - how they influenced customer behavior and whether they brought the intended effect. So how Burger King, as a huge company, has been ...
  • Pandemia COVID-19 jako wyzwanie dla menedżerów w obszarze motywowania pracowników 

   Szymczyk, Agnieszka; Połonowska, Patrycja (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Celem artykułu jest identyfikacja sposobów motywacji najczęściej wykorzystywanych przez menedżerów w sytuacji pandemii, która niewątpliwe jest wyzwaniem dla każdego przywódcy. Artykuł ma za zadanie sprawdzić, czy zmieniła ...
  • Rola kampanii społecznych w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstw 

   Makowski, Dariusz; Grześ-Bukłaho, Justyna (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa jest procesem długofalowym, w którym wykorzystuje się zróżnicowane narzędzia, pomagające dotrzeć i przekazać pożądane treści do określonych grup interesariuszy. Struktura artykułu opiera ...
  • Sposoby poszukiwania innowacji przez organizacje – studium przypadku hackathonu 

   Łapińska, Michalina (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Artykuł przedstawia nowoczesne narzędzie rozwiązujące problemy programistyczne jakim jest hackathon. Metoda jest stosowana również do tworzenia nowych rozwiązań i pobudzania zaangażowania pracowników, którzy aktualnie, ze ...
  • Kompetencje zarządcze menedżera Teorii ograniczeń 

   Rogowska, Patrycja (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Teoria ograniczeń jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji menedżera. Jej łatwość w przyswojeniu i zdroworozsądkowe podejście nastawione na osiągnięcie wzrostu zysku netto przy jednoczesnym zwiększeniu stopy ...
  • Sterowanie monocyklem realizujące różne zadania 

   Nycz, Aleksandra (Politechnika Wrocławska, 2019)
   Celem pracy było zapoznanie się z modelem nieholonomicznej platformy kołowej klasy (2,0), tzw. monocyklem, oraz podstawowymi zadaniami, które realizuje - śledzeniem trajektorii, śledzeniem ścieżki i sterowaniem do punktu. ...
  • Porażenie prądem elektrycznym – skutki i ochrona przed zagrożeniem 

   Sierocka, Honorata (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   W artykule przedstawiono skutki oraz możliwe środki zapobiegania porażeniom prądem elektrycznym. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów na temat znajomości skutków oraz środków ochrony przed porażeniem ...
  • Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój sektora e-commerce w Polsce 

   Tarasiuk, Wojciech; Dłużniewska, Julia (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Celem artykułu jest analiza rozwoju sektora e-commerce w Polsce w dobie pandemii COVID-19. W obecnej sytuacji pandemicznej wiele przedsiębiorstw dostało szansę na rozwój w sieci. Liczba internautów robiących zakupy za ...
  • COVID-19 and the impact on the economy and society in Spain 

   Trabazos, Pablo Andújar; Villegas, Maria Del Mar Gómez; Szydło, Joanna; Gulc, Aleksandra (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Pandemic COVID-19 has caused many imbalances in political, socio-cultural, economic and ethical aspects. The article considers the negative effects of COVID-19 in many sectors of economy on the example of Spain. The main ...
  • Student and graduate entrepreneurship in Italy 

   della Peruta, Daniele; Kobylińska, Urszula (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   The article enriches the discussion on entrepreneurial attitudes. Main objective of the study is presenting the state of the art of entrepreneurial behaviour in Italy among graduates. Conclusions were formulated, based on ...
  • Koncepcja inteligentnego systemu zarządzania plantacją 

   Dąbrowska, Julia; Pruszyńska, Agnieszka; Śnietka, Michał (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   W artykule opisano możliwości wykorzystania Internetu Rzeczy w rolnictwie oraz innych gałęziach przemysłu. Szczegółowo opisano proponowaną przez autorów koncepcję Inteligentnego Systemu Zarządzania Plantacją uwzględniając ...
  • Wykorzystanie dronów w logistyce w Polsce – szanse i ograniczenia 

   Remiszewska, Angelika; Czubaszek, Marcin (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Celem artykułu jest omówienie możliwości wykorzystania dronów w logistyce w Polsce oraz wskazanie potencjalnych kierunków i możliwości rozwoju tej technologii. Autorzy dokonali analizy na podstawie artykułów naukowych, ...
  • Cyfryzacja i zastosowanie sensorów w transporcie kontenerowym 

   Filipowicz, Aleksandra; Kuźmicz, Katarzyna Anna; Prościo, Karolina; Rutkowska, Edyta (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Cyfryzacja jest jednym z kluczowych wyzwań w transporcie kontenerowym, nabierającym jeszcze większego znaczenia w świetle pandemii Covid-19. Okazała się bowiem kluczowa dla ograniczenia zakłóceń w łańcuchach dostaw i ...
  • Wdrożenie koncepcji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym – studium przypadku przedsiębiorstwa SaMASZ 

   Dołżyńska, Emilia; Hryniewicka, Gabriela; Snarska, Sandra (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   W artykule opisano pojęcie Lean Manufacturing w kontekście wdrażania koncepcji usprawniających produkcję. Opisano główne źródła marnotrawstwa w procesach produkcyjnych. Wspomniano o podstawowych zasadach Lean Manufacturing ...
  • Lean Management – przyczyny i sposoby eliminowania marnotrawstwa w procesie nauczania zdalnego na podstawie opinii studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej 

   Nurzyńska, Karolina; Poniatowska, Ewa (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Od marca 2020 roku uczelnie wyższe miały obowiązek dostosować kształcenie studentów do wymogów rządowych. W związku, z czym szkolnictwo wyższe było zobligowane do zmiany sposobu tradycyjnego nauczania na formę nauczania ...
  • Rola przywództwa w procesie zarządzania zmianą 

   Grzybowska, Wioleta (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Celem artykułu jest określenie roli przywództwa w procesie zarządzania zmianą, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na skuteczność zastosowania klasycznych teorii zarządzania zmianą w nowej rzeczywistości biznesowej. ...