Total Visits

Views
Rola i znaczenie wyborów oraz referendów we współczesnej demokracji2891
Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27.12.1918 r. do 8.03.1920 r.2550
Reklama. Techniki perswazyjne1768
Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych1683
Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa1534
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem1403
ZMIANA WIZERUNKU MEDIALNEGO KOBIETY A ZABURZENIA ODŻYWIANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE1305
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY1261
Analiza finansowa przedsiębiorstwa1227
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Alzheimera1122