Total Visits

Views
Rola i znaczenie wyborów oraz referendów we współczesnej demokracji2684
Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27.12.1918 r. do 8.03.1920 r.2476
Reklama. Techniki perswazyjne1652
Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych1573
Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa1433
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem1376
ZMIANA WIZERUNKU MEDIALNEGO KOBIETY A ZABURZENIA ODŻYWIANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE1239
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY1209
Analiza finansowa przedsiębiorstwa1179
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Alzheimera1064