Total Visits

Views
Rola wody w życiu człowieka i środowisku38706
Rola i znaczenie wyborów oraz referendów we współczesnej demokracji17910
Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa17194
Analiza finansowa przedsiębiorstwa15208
Reklama. Techniki perswazyjne13701
Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydanie 2 rozszerzone12155
Social Media Influencer - a Lifestyle or a Profession of the XXIst Century?9639
Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych9410
Człowiek wobec cierpienia9402
Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa9253