Wszystkie wizyty

Przeglądań
Rola i znaczenie wyborów oraz referendów we współczesnej demokracji9151
Reklama. Techniki perswazyjne4553
Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa4393
Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych3743
Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27.12.1918 r. do 8.03.1920 r.3625
Rola pomocy społecznej w opiece paliatywnej w Polsce3320
Analiza finansowa przedsiębiorstwa3109
Rola wody w życiu człowieka i środowisku2967
Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy2772
Fonetyka i fonologia języka szwedzkiego2751