Wszystkie wizyty

Przeglądań
Rola wody w życiu człowieka i środowisku24551
Rola i znaczenie wyborów oraz referendów we współczesnej demokracji14991
Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa11644
Reklama. Techniki perswazyjne11370
Analiza finansowa przedsiębiorstwa9775
Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydanie 2 rozszerzone8963
Człowiek wobec cierpienia7806
Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych7744
Fenomen samobójstwa : długa historia krótko opisana6829
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie6630