Show simple item record

dc.contributor.authorGrodzki, Marcin
dc.date.accessioned2020-06-30T15:01:43Z
dc.date.available2020-06-30T15:01:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMarcin Grodzki, „John Wansbrough (1928-2002) – Przykład metodologii badań nad wczesnymi dziejami islamu”, Przegląd Orientalistyczny 1-2 (253-254)/2015, Wydawnictwo PTO, Warszawa 2015, s. 23-28pl
dc.identifier.issn0033-2283
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/18570
dc.description.abstractJohn Wansbrough należy do najwybitniejszych współczesnych orientalistów zajmujących się studiami nad wczesnym okresem islamu. Jest autorem jednego z najgłośniejszych pionierskich metodologicznych eksperymentów naukowych poświęconych krytycznej analizie tekstu Koranu i korpusu tradycji muzułmańskiej. Eksperyment polegał na zastosowaniu wobec tych materiałów instrumentów krytyki naukowej, na wzór badań biblijnych. Owocem studiów Wansbrough była publikacja dwóch jego sztandarowych dzieł, pod wieloma względami przełomowych dla dziedziny islamistyki i koranistyki. W obydwu z nich, “Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation” (1977) oraz “The Sectarian Milieu: Content and Composition Of Islamic Salvation History” (1978), Wansbrough podaje w nich w wątpliwość założenia metodologiczne dotychczasowych badań nad islamem. Wansbrough opiera się w swych studiach na dorobku naukowym swoim wielkich poprzedników - Abrahama Geigera, Ignazego Goldzihera, Theodora Noldeke, Friedricha Schwally’ego czy Josepha Schachta, którzy starali się postrzegać dziedzictwo tradycji muzułmańskiej poprzez pryzmat komponentów tradycji judaizmu i chrześcijaństwa. Z jednej strony, Wansbrough widzi w rozwoju historycznym i dogmatycznym islamu liczne analogie do starszych religii monoteistycznych. Z drugiej jednak strony, kwestionuje w znacznej mierze autentyczność większości dzieł tradycji muzułmańskiej datowanych na VII i VIII wiek. Według niego, dzięki analizie tekstualnej tych dzieł można dostrzec, że na najstarszych zabytkach piśmiennictwa arabsko-muzułmańskiego zostało odciśnięte piętno dogmatyki islamu wieków późniejszych. Koncepcja autora, wyrażona w szeregu książek i artykułów, tworzy przekrojowy, oryginalny obraz początków islamu, alternatywny zarówno wobec wierzeń tradycji muzułmańskiej jak i poglądów klasycznej zachodniej orientalistyki.pl
dc.description.abstractTitle in English: John Wansbrough (1928 - 2002) - an Example of Research Methodology on the Early Islamic History John Wansbrough has contributed to the development of new research tools in the field of Islamistics, especially in the earliest history of Islamic writings. His idea was to apply one of the methods of biblical criticism (form criticism) to the ample bibliographical source materials of the Islamic tradition. No wonder that the results of Wansbrough’s studies are quite different from what is commonly taught in the West and in the East about the genesis of Islam. Wansbrough represents the Western sceptical school of studies on the Islamic origins and has contemporary followers.en
dc.language.isopl
dc.publisherPolskie Towarzystwo Orientalistycznepl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecthistoria islamupl
dc.subjectdzieje islamupl
dc.subjectArabia przedmuzułmańskapl
dc.subjecthistoria islamupl
dc.subjectjęzyk arabskipl
dc.subjectwczesny islampl
dc.subjectislampl
dc.subjectgeneza islamupl
dc.subjectarabistykapl
dc.subjectkoranistykapl
dc.subjectKoranpl
dc.subjectźródła islamupl
dc.subjectsemitystykapl
dc.subjectWansbroughpl
dc.subjectwczesny islampl
dc.subjectislampl
dc.subjectgeneza islampl
dc.subjectarabistykapl
dc.subjectkoranistykapl
dc.subjectKoranpl
dc.subjectźródła islamupl
dc.subjectsemitystykapl
dc.subjectArabic Languageen
dc.subjectArabic Linguisticsen
dc.subjectSyriac Studiesen
dc.subjectSyriac Christianityen
dc.subjectQuranic Exegesisen
dc.subjectQuranic linguisticsen
dc.subjectWansbroughen
dc.subjectearly Islamen
dc.subjectIslamen
dc.subjectArabic studiesen
dc.subjectsources of Islamen
dc.subjectIslamic studiesen
dc.subjectSemitic studiesen
dc.subjectegzegezapl
dc.subjectegzegeza koranicznapl
dc.subjectgenesis of Islamen
dc.subjectearly Islamen
dc.subjectarcheology on Islamen
dc.subjectQur'anic studiesen
dc.subjectSyro-Palestineen
dc.subjectMiddle East in 7 th century CEen
dc.subjectlate-antique Middle Easten
dc.subjectArabic & Islamic studiesen
dc.subjectgenesis of Islamen
dc.subjectearly Islamen
dc.subjectQur'anic studiesen
dc.subjectSyro-Palestineen
dc.subjectMiddle East in 7 th century CEen
dc.subjectlate-antique Middle Easten
dc.subjectArabic & Islamic studiesen
dc.titleJohn Wansbrough (1928-2002) – Przykład metodologii badań nad wczesnymi dziejami islamupl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationKatedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego / Department of Arabic & Islamic Studies University of Warsawpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska