Now showing items 1-1 of 1

    • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych 

      Itrich-Drabarek, Jolanta (Difin SA, 2016)
      Autorka omawia zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy policji, straży granicznej i służby celnej, służby więziennej, straży pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biura Ochrony ...