Show simple item record

dc.contributor.authorGrzesik, Katarzyna
dc.date.accessioned2016-07-26T20:05:06Z
dc.date.available2016-07-26T20:05:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationK. Grzesik, Od rozwoju przywódców do rozwoju przywództwa – czyli od rozwoju kapitału ludzkiego do rozwoju kapitału społecznego organizacji, [w:] Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, (red.) P. Wachowiak, S. Winch, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, ss. 225-233pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10111
dc.description.abstractIstotnym aspektem rozpatrywanym w ramach przywództwa jest nabywanie zdolności przywódczych. Uzasadnionym wydaje się stwierdzenie, że wraz ze zmianą, która nastąpiła w rozumieniu i definiowaniu przywództwa, zmieniło się podejście do nabywania zdolności przywódczych.Celem referatu jest przedstawienie ewolucji jaka nastąpiła w podejściu do nabywania zdolności przywódczych w organizacji. W referacie dokonano rozróżnienia między rozwojem przywódców rozumianym jako rozwój kapitału ludzkiego a rozwojem przywództwa rozumianym jako rozwój kapitału społecznego.pl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectrozwój przywództwapl_PL
dc.subjectrozwój przywódcówpl_PL
dc.titleOd rozwoju przywódców do rozwoju przywództwa – czyli od rozwoju kapitału ludzkiego do rozwoju kapitału społecznego organizacjipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.description.epersonKatarzyna Grzesik
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska