Show simple item record

dc.contributor.authorPolcyn, Jan
dc.contributor.authorZdzierela, Rafał
dc.date.accessioned2016-10-28T13:17:53Z
dc.date.available2016-10-28T13:17:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1899-9573
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10638
dc.description.abstractOd ponad dekady rośnie w Polsce zainteresowanie spółdzielniami socjalnymi jako nowoczesnymi instrumentami polityki społecznej, przy czym dostrzegana jest ich nierównomierna liczebność w ujęciu regionalnym. W niniejszym artykule podjęto próbę stworzenia modelu ekonometrycznego opisującego zależność między wybranymi czynnikami o charakterze społeczno-ekonomicznym a liczbą spółdzielni socjalnych przypadających na 10 tys. podmiotów sektora prywatnego. Zastosowano w tym celu funkcję regresji. Szacowanie parametrów przeprowadzono stosując uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów (UMNK). Badanie przeprowadzono dla najnowszych dostępnych danych, tj. za 2014 r., agregowanych na poziomie 66 podregionów (NUTS-3). Wstępnie wyselekcjonowane zmienne objaśniające ograniczono do tych, które łącznie pozwalają na względnie duże dopasowanie modelu. Mimo to powstały w ten sposób model jedynie w 40 proc. wyjaśnia zmienność wariancji. W oparciu o ten model można wyciągnąć wniosek, że czynniki społeczno-gospodarcze mają niewielki wpływ na proces powstawania spółdzielni socjalnych.pl_PL
dc.description.abstractSocial cooperatives have been a point of interest in Poland for more than a decade, however their uneven numbers by region is noticed. This paper shows the results of an attempt to create an econometric model describing the relationship between selected explanatory variables of social and economic aspect and the number of social cooperatives per 10 000 private sector entities as a dependent variable. A regression function was used for that purpose. Parameter estimation was performed using a generalized least-squares method. The study was conducted for the latest available data, ie. for 2014., aggregated on the level of 66 sub-regions (NUTS-3). Although, initially the explanatory variables were limited to those that enabled a large model fit, the final model is capable of explaining only in 40 percent the variability of variance. Basing on this model, it can be concluded that socio-economic factors have little effect on the process of formation of social cooperatives.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectrelationshipen
dc.subjecteconometric modelen
dc.subjectsocial and economic factorsen
dc.subjectsocial cooperativesen
dc.subjectzależnośćpl_PL
dc.subjectmodel ekonometrycznypl_PL
dc.subjectczynniki społeczno-ekonomicznepl_PL
dc.subjectspółdzielnie socjalnepl_PL
dc.titleRelacje między wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a liczbą spółdzielni socjalnych w przekroju regionalnympl_PL
dc.title.alternativeAn Econometric Model Describing Number of Social Cooperatives in Polanden
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pilepl_PL
dc.description.epersonJan Polcyn
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska