Show simple item record

dc.contributor.authorBukłaha, Emil
dc.date.accessioned2016-12-29T09:10:21Z
dc.date.available2016-12-29T09:10:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBukłaha E., Strategiczny controlling projektów – wyniki badań 2014-2015 [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 421, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2016pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7695-566-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11051
dc.description.abstractCelem artykułu jest prezentacja wyników autorskich badań z zakresu controlling projektów. Obejmowały one swoim zakresem analizę rodzajów controllingu stosowanego w zarządzaniu projektami w odniesieniu do cyklu życia projektów realizowanych w organizacjach działających w Polsce. Odnosiły się również do powodów wykorzystywania i sposobów wdrażania zasad i procedur strategicznego controllingu projektów. W badaniach zidentyfikowano także osoby pełniące istotną rolę w strategicznym controllingu projektów oraz ich główne obowiązki w tym zakresie. Autor przeanalizował stopień spełnienia oczekiwań respondentów w odniesieniu do obecnych procedur controllingu strategicznego w badanych organizacjach, zidentyfikował wady i zalety stosowanych obecnie rozwiązań oraz przeanalizował wybrane korelacje pomiędzy badanymi aspektami controllingu projektów na poziomie strategicznym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWyd. UE we Wrocławiupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjectprojektypl_PL
dc.subjectzarządzanie projektamipl_PL
dc.subjectcontrollingpl_PL
dc.titleStrategiczny controlling projektów – wyniki badań 2014-2015pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonEmil Bukłaha
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska