Show simple item record

dc.contributor.authorPolcyn, Jan
dc.date.accessioned2017-01-16T07:27:15Z
dc.date.available2017-01-16T07:27:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPolcyn, J., 2014, Analiza efektywności edukacji na przykładzie podregionu pilskiego - wkład do samorządowej polityki społecznej , W: Bugajski, T.(red.), Polityka społeczna i jej wpływ na rozwój gospodarczy województwa wielkopolskiego. Zarys problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 167-180.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11190
dc.description.abstractEdukacja stanowi jeden z bardzo istotnych elementów rozwoju współczesnych społeczeństw i, co jest naturalną tego konsekwencją, stanowi istotny czynnik zróżnicowania regionalnego. W wielu badaniach naukowych możemy spotkać twierdzenia wskazujące na wpływ edukacji na wzrost gospodarczy . W niektórych badaniach naukowych wskazuje się nawet, że dodatkowy rok edukacji u mężczyzn podnosi stopę wzrostu gospodarczego o 1,2% w skali roku . W omawianych badaniach nie analizowano kobiet. Kluczowym problemem związanym z wpływem edukacji na rozwój gospodarczy społeczeństw i kreowaniem – w efekcie – kapitału ludzkiego jest jakość edukacji. Wykazano zależność pomiędzy jakością kształcenia a wzrostem gospodarczym, wskazując, że wzrost odchylenia standardowego wyników testów uczniów związany jest ze wzrostem od 0,5 do 0,9% dochodu per capitał . Przed przystąpieniem do wspierania wzrostu gospodarczego poprzez poprawę edukacji musimy być świadomi czynników determinujących jej jakość. Poza czynnikami ściśle związanymi z działaniami edukacyjnymi kluczowy wpływ na jakość edukacji ma ochrona zdrowia. Na problemy związane z ochroną zdrowia i będącą następstwem tego jakość życia ludzkiego zwracano już wielokrotnie uwagę w publikacjach naukowych . Ochronę zdrowia i edukację można rozpatrywać łącznie w szerszym kontekście kapitału ludzkiego. Edukacja, ze względu na swój charakter traktowana jest jako dobro publiczne . Istotnym elementem wpływającym na jakość edukacji jest alokacja zasobów budżetowych. Wiąże się z tym podstawowe pytanie: jak alokować ograniczone zasoby budżetowe, by osiągnąć jak najlepszy efekt? Aby możliwa była odpowiedź na tak postawione pytanie, konieczna jest systematyczna ocena efektywności edukacji, która powinna skutkować realokowaniem środków budżetowych w celu poprawienia efektywności edukacji. Celem niniejszej publikacji jest analiza efektywności liceów ogólnokształcących na przykładzie podregionu pilskiego oraz wskazanie relacji pomiędzy mierzalnymi efektami kształcenia a nakładami budżetowymi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.titleAnaliza efektywności edukacji na przykładzie podregionu pilskiego - wkład do samorządowej polityki społecznejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationStanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pilapl_PL
dc.description.epersonJan Polcyn
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska